منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بازدید سرزده مدیرعامل شرکت گاز استان قم از پروژه های اجرایی

546

مدیر عامل این شرکت بهمراه رؤسای واحدهای HSE و روابط عمومی بصورت سرزده از عملیات شبکه گذاری و وصلی به گازدار خیابان نیروگاه- حکمت شمالی بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم: مهندس فرجی مدیرعامل این شرکت هدف از  این بازدید را  ارزیابی پروژه های اجرائی و نحوه رعایت نکات ایمنی از سوی عوامل اجرایی عنوان کرد و اظهار داشت: در اجرای پروژه های گازرسانی حفظ جان عوامل پیمانکار ناظر پروژه در درجه اول اهمیت قرار دارد. پیمانکار مسئول حفظ و حراست از محیط کار و جان کارگران و ابزار و تجهیزات خود می باشد و امور HSE شرکت نیز نظارت بر نحوه عملکرد پیمانکار در خصوص اجرای رعایت نکات ایمنی  را دارد.
وی تصریح کرد:  نیروی انسانی از اصلی ترین سرمایه های یک سازمان می باشد؛ لذا افزایش امنیت، ایمنی و سلامت در محیط کار لازم و ضروری است. امور HSE نیز با دقت و به کارگیری دستورالعملهای بروز موجود در صنعت نفت، با قدرت و قوت بایستی نسبت به این وظیفه مهم حساس بوده و در صورت عدم رعایت مقررات ذیربط، کار را متوقف کنند، تا پروژه ها بدون حادثه به اتمام برسند.

۰۹ اسفند ۱۳۹۹

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب