منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

نشت یابی بیش از ۲۰۰۰کیلومتر از شبکه و خطوط تغذیه گاز در استا ن قم

1546

نشت یابی بیش از ۲۰۰۰کیلومتر از شبکه ها و خطوط تغذیه گاز طی سال ۹۳ در شرکت گاز استان قم انجام گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم : مهندس فرجی مدیر عامل این شرکت اظهار داشت : با اقدامات مختلف از جمله باز دید دوره ا ی از تاسیسات و ایستگاههای ۷۴ مشترک عمده (صنایع و کارخانه ها }در سال ۹۳ نشت یابی انجام و از هدر رفت گاز جلوگیری گردید.
وی در ادامه افزود: طی سال ۹۳ بیش از ۲۰۰۰کیلومتر از تاسیسات زیر زمینی و شبکه ها و خطوط گاز دار ، مورد عملیات نشت یابی قرار گرفت و همچنین  از ۱۲۰۰۰  انشعاب گاز و ۳۰۶۲ شیر در حوضچه های تاسیسات رفع نشتی به عمل آمد.
مهندس فرجی بابیان اینکه عملکرد گروه نشت یاب این شرکت در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲  بسیار خوب و از  رشد ۲۰ درصد  برخودار بوده و طبق شرایط استاندارد انجام شده است. وی همچنین ، عنوان کرد: انجام عملیات نشت یابی و رفع بموقع آن  ضمن جلوگیری از هدر رفت  گاز و سرمایه ملی و همچنین پیشگیری از خطرات و حوادث احتمالی آن در جامعه ، باعث حفظ محیط زیست در کشور خواهد شد .

۰۸ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب