منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

امور پیمانها

اهم فعالیتهای امور پیمانها:

بررسی و برآورد هزینه های اجرایی و کالایی مناقصات
تهیه و تنظیم آگهی مناقصات
تنظیم، تکثیر و توزیع اسناد مناقصات
شرکت در کمیسیون مناقصات
جمع آوری و ارسال ضمانت نامه های شرکت در مناقصات و انجام تعهدات به امور مالی
تنظیم، تکثیر و توزیع اسناد پیمان
تغذیه اطلاعات مناقصات برگزار شده در سایت ملی مناقصات، بازرسی کل کشور، شرکت ملی گاز
کنترل صورت وضعیت های موقت و قطعی پیمانکاران
بررسی و برآورد اضافه کاری ها، کسر کاری ها و تعدیل ها
شرکت در جلسات کمیته فنی، کمیته تسویه حساب پیمان ها و …
تهیه و تنظیم گزارشات دوره ای

amini
رییس امور: سید عبدالرضا امینی قمی

اطلاعات تماس:
تلفن: ۳۶۱۲۱۳۰۴ (با پیش شماره ۰۲۵)
نمابر: ۳۶۶۲۰۰۰۴ (با پیش شماره ۰۲۵)
پست الکترونیک:    amin-ab@nigc-qpgc.ir

سوابق کاری:
از تاریخ    ۳۰/۰۴/۶۴    ناظر اجرای طرحها منطقه ۳ گاز
از تاریخ    ۰۱/۱۱/۷۰    در واحدهای تعمیرات و بهره بردای ناحیه قم
از تاریخ    ۲۸/۰۱/۸۱    رییس اجرای طرحها شرکت گاز استان قم
از تاریخ    ۰۱/۰۷/۸۳    رییس اجرای طرحهای شرکت گاز استان ایلام و سرپرست امور مهندسی واجرای طرحها
از تاریخ    ۰۱/۰۷/۸۶    رییس بهره برداری و تعمیرات شرکت گاز استان قم
از تاریخ    ۱۱/۰۷/۸۸    رییس امور پیمان ها شرکت گاز استان قم
کارمند نمونه استان قم در سال ۷۸
عضو اصلی کمیسیون معاملات شرکت گاز استان ایلام از سال ۸۳ تا ۸۶
دبیر هیأت مدیره شرکت گاز استان ایلام از سال ۸۳ تا ۸۶
کارمند نمونه شرکت ملی گاز ایران سال ۸۳
عضو اصلی شورای اقامه نماز شرکت گاز استان ایلام از سال ۸۵ تا ۸۶
عضو اصلی کمیسیون مناقصات شرکت گاز استان قم از سال ۸۷ تاکنون
عضو کمیته رهبری و استراتژی شرکت گاز استان قم از سال ۸۹ تا ۹۱
رییس کمیته خدمات روابط با مشتری و مسئولیت های اجتماعی شرکت گاز استان قم از سال ۹۰
رییس کمیته محصولات و خدمات شرکت گاز استان قم از سال ۹۱

تحصیلات:
لیسانس مهندسی مدیریت اجرایی

پرسنل:

۰۸ اسفند ۱۳۹۹

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب