منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

تامین پیمانکارمشاور در امور نظارت و خدمات-روزنامه محلی ایمان جام جم- مورخ ۱۱/۱۱/۸۴

شرکت گاز استان قم در نظر داردعملیات مربوط به تامین پیمانکار مشاور در امور نظارت و خدمات را به مناقصه بگذارد.لذا از پیمانکاران واجد شرایط(تعیین صلاحیت اداره کار و امور اجتماعی) دعوت میشود حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ انتشار آگهی ضمن ارائه تقاضای کتبی شرکت در مناقصه و ارائه سوابق کاری و اخذ اطلاعات بیشتر و آگاهی از سایر شرایط مناقصه به نشانی : قم ، حدفاصل میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین،کوچه شماره ۱۸، ساختمان مرکزی شرکت گاز ، طبقه دوم،اتاق۲۰۴ مراجعه نمایند.

۱-ارائه ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد.

۲-اسناد مناقصه به کلیه پیمانکاری که در ارزیابی کیفی حائز حداقل امتیازات لازم باشند تحویل گردیده و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمی نمایند.

۰۱ بهمن ۱۳۹۹

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید