منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

بایگانی موضوعی

اجرای عملیات پروژه تعمیر انشعابات گلدانی و شیرپیاده رو در سطح قم- روزنامه محلی ایمان ۲۱/۱/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه تعمیر انشعابات گلدانی و شیر پیاده رو در سطح شهر قم را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

الف – شرح مختصر کار:

۱-جمع آوری و تعویض و نمایان سازی ۵۰۰۰ مورد شیر پیاده رو و تعمیر۳۰۰۰ انشعاب گلدانی.

۲-نشت یابی ، عایقکاری ، تعمیر و جا به جائی انشعابات گلدانی و شیر پیاده رو.

ب – محل اجرای کار:

محل اجرای کار سطح شهر قم می باشد.

ج-شرایط پیمانکاران متقاضی:

۱-توانائی انجام کاردر مدت ۳۶۵ روز تقویمی.

۲-توانائی تهیه انواع ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

۳-ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰/۰۰/۲۵ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.

۴-دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی سازمان با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی.

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ انشار آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، خیابان امام خمینی ، حدفاصل میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم، طبقه دوم ، اتاق ۲۰۴ مراجعه نمایند.توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید