منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

پروژه تعمیر انشعابات گلدانی و شیر پیاده رو- روزنامه کیهان ۶/۲/۸۵-صفحه ۶

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای  عملیات پروژه  تعمیر انشعابات گلدانی و شیر پیاده رو در سطح شهر قم را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

الف- شرح مختصر کار:

۱-       جمع آوری و تعویض و نمایان سازی ۵۰۰۰ مورد شیر پیاده رو و تعمیر ۳۰۰۰ انشعاب گلدانی.

۲-       نشت یابی، عایقکاری، تعمیر و جابه جائی انشعابات گلدانی و شیر پیاده رو

ب-محل اجرای کار:

محل اجرای کار سطح شهر قم می باشد.

ج-شرایط پیمانکاران متقاضی:

۱-       توانائی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی

۲-       توانائی تهیه انواع ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز

۳-       ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت وتکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس: قم ، خیابان امام خمینی،حدفاصل میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم طبقه دوم اتاق ۲۰۴ مراجعه نمایند.

توضیح اینکه:  اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حایز امتیازات لازم باشند تحویل  میگردد و ارسال اسناد تکمیل شد هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمی کند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

۰۱ بهمن ۱۳۹۹

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید