منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

آگهی تملک ( استان قم)-روزنامه کیهان۸/۳/۸۵-نوبت دوم

شرکت گاز استان قم به آگاهی عموم میرساند ، این شرکت قصد تملک قانونی قطعی زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع ( ابعاد ۱۲۵*۸) در نزدیکی امام زادگان طیب و طاهر واقع در بخش مرکزی شهرستان قم را طبق کروکی ذیل جهت احداث ایستگاه تقلیل فشار دارد. لذا با عنایت به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸ شورای انقلاب ، بدینوسیله از مالکان و صاحبان حقوقی قطعه زمین موصوف ، (اعم از حقیقی و حقوقی) تقاضا میشود ظرف مدت ۱۵ روز از انتشار دومین آگهی به منظور واگذاری زمین فوق الذکر به ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم به آدرس : قم ، حدفاصل میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ امور حقوقی مراجعه نمایند.

بدیهی است در صورت عدم مراجعه ، برابر مقررات و مفاد لایحه قانونی فوق الذکر اقدام میگردد.

 

۰۴ بهمن ۱۳۹۷

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید