منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

پروژه انجام خدمات عمومی،تنظیفات،باغبانی و آبدارخانه-روزنامه محلی ایمان ۲۶/۴/۸۵

پروژه انجام خدمات عمومی،تنظیفات،باغبانی و آبدارخانه-روزنامه محلی ایمان ۲۶/۴/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه انجام خدمات عمومی ، تنظیفات ، باغبانی و آبدارخانه را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

الف – شرح مختصر کار:

۱-شامل خدمات آبدارخانه ای ، خدمات امور نظافت،خدمات دفتری رفاهی و اجتماعی،خدمات چاپ و تکثیر،خدمات مستغلات و تاسیسات، خدمات باغبانی و …….

ب – محل اجرای کار:

محل اجرای کار (استان قم ) می باشد

ج – شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱-توانائی انجام کار  در مدت ۳۶۵ روز تقویمی.

۲-توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

۳-ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.

۴-تعیین صلاحیت شده اداره کار باشد.

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس: قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ،طبقه سوم، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند.توضیح اینکه:اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

 

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب