منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

بایگانی موضوعی

پروژه انجام خدمات عمومی،تنظیفات،باغبانی و آبدارخانه-روزنامه محلی ایمان ۲۶/۴/۸۵

پروژه انجام خدمات عمومی،تنظیفات،باغبانی و آبدارخانه-روزنامه محلی ایمان ۲۶/۴/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه انجام خدمات عمومی ، تنظیفات ، باغبانی و آبدارخانه را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

الف – شرح مختصر کار:

۱-شامل خدمات آبدارخانه ای ، خدمات امور نظافت،خدمات دفتری رفاهی و اجتماعی،خدمات چاپ و تکثیر،خدمات مستغلات و تاسیسات، خدمات باغبانی و …….

ب – محل اجرای کار:

محل اجرای کار (استان قم ) می باشد

ج – شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱-توانائی انجام کار  در مدت ۳۶۵ روز تقویمی.

۲-توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

۳-ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.

۴-تعیین صلاحیت شده اداره کار باشد.

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس: قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ،طبقه سوم، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند.توضیح اینکه:اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

 

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید