منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

تامین خودروهای استیجاری-روزنامه محلی ایمان- نوبت دوم ۲۵/۴/۸۵

تامین خودروهای استیجاری – آگهی نوبت دوم روزنامه محلی ایمان ۲۵/۴/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد جهت تامین خودروهای استیجاری خود از طریق مناقصه اقدام نماید . لذا از متقاضیان واجد شرایط ( تعیین صلاحیت اداره کار) ، درخواست میشود جهت اعلام آمادگی و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۱۰ روز به آدرس : قم ، خیابان امام خمینی (ره) ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان شرکت گاز ، طبقه سوم ، اطاق ۳۰۳ ، امور قراردادها مراجعه نمایند.

میزان ضمناتنامه شرکت در مناقصه مذکور ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال می باشد که پیمانکار موظف است به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش نقدی به همراه اسناد تحویلی ارائه نماید.

 

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب