منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

بایگانی موضوعی

تامین خودروهای استیجاری-روزنامه محلی ایمان- نوبت دوم ۲۵/۴/۸۵

تامین خودروهای استیجاری – آگهی نوبت دوم روزنامه محلی ایمان ۲۵/۴/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد جهت تامین خودروهای استیجاری خود از طریق مناقصه اقدام نماید . لذا از متقاضیان واجد شرایط ( تعیین صلاحیت اداره کار) ، درخواست میشود جهت اعلام آمادگی و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۱۰ روز به آدرس : قم ، خیابان امام خمینی (ره) ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان شرکت گاز ، طبقه سوم ، اطاق ۳۰۳ ، امور قراردادها مراجعه نمایند.

میزان ضمناتنامه شرکت در مناقصه مذکور ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال می باشد که پیمانکار موظف است به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش نقدی به همراه اسناد تحویلی ارائه نماید.

 

۰۱ خرداد ۱۳۹۸

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید