منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

انتصاب مدیرعامل جدید شرکت گاز استان قم

برادر ارجمند جناب آقای هوشنگ محمدی

با توجه به تصمیمات متخذه در مجمع عمومی مورخ ۱۸/۴/۸۵ و با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، بدینوسیله به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گاز استان قم منصوب می‌گردید.
امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و بهره ‌مندی از نیروهای متعهد و باتجربه در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
لازم است از خدمات جناب آقای مهرداد کاشانی در طول دوران تصدی مسئولیت ایشان قدردانی نماید.

و من ا… التوفیق
سیدرضا کسائی‌زاده
معاون وزیر نفت و مدیر عامل

 

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب