منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

اجرای عملیات پروژه نصب کنتور و رگولاتور و تعویض کنتورهای معیوب – روزنامه جام جم-۲۱/۶/۸۵ نوبت دوم

اجرای عملیات پروژه نصب کنتور و رگولاتور و تعویض کنتورهای معیوب – روزنامه جام جم ۲۱/۶/۸۵ نوبت دوم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه نصب کنتور و رگولاتور و تعویض کنتورهای معیوب را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

الف – شرح مختصر کار :

 ۱- نصب کنتور و رگولاتور در سایزهای مختلف

۲- تعویض کنتورهای معیوب خانگی و تجاری

ب – محل اجرای کار :

محل اجرای کار (( استان قم)) میباشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی:

۱- توانائی انجام کار در مدت ۳۶۰ روز تقویمی .

۲- توانائی تهیه انواع ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز .

۳- ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۷ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی .

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضای کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، حدفاصل میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شمار ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۳ امور قراردادها ، مراجعه نمایند

توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .


 

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب