منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

واگذاری نقشه برداری از مسیرهای لوله گذاری و تهیه نقشه با مقیاسهای مختلف به افراد ذیصلاح حقوقی یا حقیقی- روزنامه محلی ایمان۲۵/۶/۸۵

آگـهی دعوت به همکاری

شرکت گاز استان قم

روزنامه محلی ایمان ۲۵ / ۶ / ۸۵

(نوبت دوم)

شرکت گاز استان قم در نظر نقشه برداری از مسیرهای لوله گذاری و تهیه نقشه با مقیاسهای مختلف را به افراد ذیصلاح حقیقی یا حقوقی ارجاع نماید .

لذا از نقشه برداران محترم که دارای تجهیزات کامل نقشه برداری می باشند دعوت میشود جهت ارائه سوابق کاری و لیست تجهیزات مربوطه به امور مهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز استان قم مراجعه فرمایند .

 

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب