منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

گازرسانی به محدوده جاده قدیم قم-کاشان- روزنامه جام جم ۱۸/۷/۸۵

گازرسانی به محدوده جاده قدیم قم-کاشان- روزنامه جام جم ۱۸/۷/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه گازرسانی به محدوده جاده قدیم – قم کاشان را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید :

الف ) شرح مختصر کار :

۱- لوله گذاری لوله های به قطر۲،۴، ۶ و ۸ اینچ به طول تقریبی ۲۲۵۰۰ متر با فشار۶۰ PSI

۲- نصب تعداد ۸۵۰ انشعاب خانگی و تجاری

ب ) محل اجرای کار:

محل اجرای کار (( استان قم)) میباشد .

ج ) شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱- توانائی انجام کار در مدت ۱۸۰ روز تقویمی.

۲- توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

۳- ارائه ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت وتکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .

توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائزامتیازات لازم باشند ، تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

 

 

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب