منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

گازرسانی به محدوده جاده قدیم – اراک – روزنامه محلی ایمان ۱۷ / ۷ /۸۵

پروژه گازرسانی به محدوده جاده قدیم قم – اراک روزنامه محلی ایمان ۱۷ / ۷/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه گازرسانی به محدوده جاده قدیم – قم اراک را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید :

الف ) شرح مختصر کار :

۱- لوله گذاری لوله های به قطر۲،۴ و ۶ اینچ به طول تقریبی ۱۰۳۲۰ متر با فشار۶۰PSI

۲- لوله گذاری لوله های به قطر ۲، ۴ و۶ اینچ به طول تقریبی ۶۲۶۰ متر با فشار۲۵۰PSI

۳- نصب یک ایستگاه کابینتی تقلیل فشار ۱۰۰۰ مترمکعب در ساعت .

۴- نصب دو ایستگاه کابینتی تقلیل فشار ۵۰۰۰ مترمکعب در ساعت .

۵- نصب تعداد ۱۵۰ انشعاب فولادی خانگی و تجاری .

ب ) محل اجرای کار:

محل اجرای کار (( استان قم)) میباشد .

ج ) شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱- توانائی انجام کار در مدت ۱۸۰ روز تقویمی

۲- توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز

۳- ارائه ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.

۴- دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب باسقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی.

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت وتکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .

توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائزامتیازات لازم باشند ، تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

 

 

 

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب