منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

گازرسانی به روستاهای رستگان،آمره،فوجرد،وشاره،سرخده و موجان – روزنامه محلی ایمان ۲۴/۷/۸۵

آگهی مناقصه نوبت دوم- پروژه گازرسانی به روستاهای رستگان ، آمره ، فوجرد ، وشاره ، سرخده و موجان – روزنامه محلی ایمان ۲۴/۷/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد پروژه گازرسانی به روستاهای رستگان ، آمره ، فوجرد ، وشاره ، سرخده و موجان را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید

الف ) شرح مختصر کار:

  • لوله گذاری لوله های به قطر ۶۳ ، ۹۰ ، ۱۲۵ و ۱۶۰ میلیمتر پلی اتیلن و ۶ اینچ فولادی با فشار۶۰PSI به طول تقریبی۳۱۰۰۰ متر.

ب ) محل اجرای کار:

محل اجرای کار< روستاهای توابع شهر دستجرد از استان قم > می باشد.

ج ) شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱- توانائی انجام کار در مدت ۳۰۰ روز تقویمی .

۲- توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز .

۳- ارائه ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.

۴-دارا بودن مدرک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (حداقل رتبه مورد نیاز ، رتبه ۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی میباشد.)

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند.

توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند ، تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

 

 

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب