منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

پروژه تهیه مصالح و ساخت و نصب ایستگاهها ( محورهای صنعتی و سلفچگان)- روزنامه کیهان ۲۲ / ۹ /۸۵- نوبت دوم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه تهیه مصالح و ساخت و نصب ایستگاهها ( محورهای صنعتی و سلفچگان) را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید :

 

الف – شرح مختصر کار :

  • ساخت ، رنگ آمیزی ، نصب و راه اندازی یک ایستگاه G.S به ظرفیت۲۰۰۰۰۰ مترمکعب در ساعت.
  • تهیه مصالح ، ساخت ، رنگ آمیزی ، نصب و راه اندازی یک ایستگاه B.S و شاسی به ظرفیت۲۰۰۰۰ مترمکعب در ساعت.
  • تهیه مصالح ، ساخت ، رنگ آمیزی ، نصب و راه اندازی دو ایستگاه B.S و شاسی به ظرفیت۱۰۰۰۰ مترمکعب در ساعت.
  • تهیه مصالح ، ساخت ، رنگ آمیزی ، نصب و راه اندازی پنج ایستگاه B.S و شاسی به ظرفیت۵۰۰۰ مترمکعب در ساعت.
  • تهیه مصالح ، ساخت ، رنگ آمیزی ، نصب و راه اندازی یک ایستگاه B.S و شاسی به ظرفیت۱۰۰۰ مترمکعب در ساعت.

 

ب – محل اجرای کار :

محل کار “شهر قم” می باشد.

 

ج – شرایط پیمانکاران متقاضی :

  • توانائی تهیه انجام کار در مدت۱۸۰ روز تقویمی.
  • توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.
  • ارائه ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۲ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.
  • دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

 

*کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه ، اخذ اطلاعات بیشتر ، دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .

*توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی را برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

 

۰۲ اسفند ۱۳۹۷

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید