منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

پروژه عملیات ساختمانی و محوطه C.G.S دوم قم – روزنامه محلی ایمان ۳/۱۰/۸۵- نوبت دوم

((((نوبت دوم))))

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه انجام عملیات ساختمانی و محوطه سازی C.G.S دوم قم را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید :

 

الف – شرح مختصر کار :

  • انجام عملیات ساختمانی و بخش روشنائی محوطه.

 

ب – محل اجرای کار :

محل اجرای کار “جاده سراجه از توابع استان قم” می باشد.

 

ج – شرایط پیمانکاران متقاضی :

  • توانائی تهیه انجام کار در مدت ۲۵۰ روز تقویمی.
  • توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.
  • ارائه ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.
  • دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.( حداقل پایه ۵ رشته ساختمان).
  • مبلغ برآورد کارفرما بر مبنای فهارس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ۰۰۰/۷۳۸/۴۳۵/۱ ریال می باشد .
  • به این پروژه تعدیل تعلق نمیگیرد.

 

*کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه ، اخذ اطلاعات بیشتر ، دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .

*توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی را برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

 

 

 

۰۲ اسفند ۱۳۹۷

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید