اینستاگرام     آپارات

منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


 

چشم انداز


 

خط مشی مدیریت یکپارچه


 

نقشه فرایندهای شرکت گاز استان قم


بایگانی موضوعی

مزایده فروش میعانات گازی – روزنامه کیهان – نوبت دوم ۲۵/۱/۸۶

مزایده  فروش میعانات گازی- روزنامه کیهان ۲۵/۱/۸۶-نوبت دوم

 

 

الف – نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :

شرکت گاز استان قم واقع در قم ، خیابان امام خمینی ، حدفاصل میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین ،کوچه شماره ۱۸ ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ .

 

ب – موضوع مزایده :

(فروش میعانات گازی)

 

ج – زمان و مهلت دریافت اسناد :

زمان و مهلت دریافت اسناد پس از انجام مرحله ارزیابی کیفی پیمانکاران در دعوتنامه ارسالی ذکر خواهد شد .

 

د – نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

ضمانتنامه یا فیش بانکی(در وجه شرکت گازاستان قم) که مبلغ آن در دعوتنامه ارسالی ذکر خواهد شد.

 

هـ ) شرح مختصر کار:

۱-فروش میعانات گازی حاصل از گاز ارسالی از چاه های منطقه سراجه قم در طول یکسال.

 

و ) شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱- توانائی انجام کار در مدت یکسال شمسی .

۲- توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز .

 

*کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مزایده و اخذ اطلاعات بیشتر و به آدرس اشاره شده فوق مراجعه نمایند.توضیح اینکه اسناد مزایده به کلیه متقاضیانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند ، تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

 

۲۲ تیر ۱۳۹۹

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید
صرفه جویی در مصرف آب