منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

مشترکین جزء

مشترکین جزء

  • درخواست نصب شبکه
  • درخواست نصب انشعاب (علمک)
  • اجرای لوله کشی داخلی
  • مدارک مورد نیاز برای اشتراک پذیری
  • نحوه اشتراک پذیری
  • درخواست نصب شبکه

متقاضی / متقاضیان به اداره گاز ناحیه / شهرستان مراجعه و فرم درخواست انشعاب را تکمیل مینماید . واحد نصب انشعابات و تجهیزات بر اساس درخواست فوق به محل مراجعه و در صورت نیاز به شبکه مراتب را به متقاضی / متقاضیان اعلام تا نسبت به تهیه نقشه محل مورد نظر از شهرداری اقدام نمایند . واحد مذکور پس از دریافت نقشه تائید شده شهرداری در صورت وجود بر و کف خیابان و ساخت و ساز مناسب مراتب را به واحد انشعابات  و تجهیزات پس از دریافت نقشه طراحی نسبت به اخذ استعلام از سازمانهای آب برق مخابرات و مجوز حفاری از شهرداری اقدام نموده و پس از دریافت پاسخ استعلامات و مجوز حفاری نسبت به اخذ پیمانکار و اجرای شبکه اقدام خواهد نمود

  • درخواست نصب انشعاب (علمک)

متقاضی / متقاضیان به اداره گاز ناحیه یا شهرستان مراجعه و فرم درخواست انشعاب را تکمیل مینماید واحد نصب انشعابات وتجهیزات  براساس درخواست فوق به محل مراجعه و اطمینان از مصرف کمتر از ۱۶۰ متر مکعب در ساعت و فشار ۲ پوند و وجود شبکه و سایر شرایط لازم نسبت به تعیین محل علمک اقدام مینماید . متقاضی پس از تعیین محل علمک به اداره گاز ناحیه مراجعه نموده و فرم استعلام و مجوز حفاری را از واحد فوق دریافت و برای اخذ مجوز به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه مینماید . پس از اخذ مجوز حفاری و ارائه آن به واحد نصب انشعابات و تجهیزات نسبت به نصب علمک طبق نوبت اقدام خواهد شد. نصب انشعاب جدید برای متقاضیان در محدوده شهرها و روستاها منوط به عدم وجود موانع قانونی میباشد. توضیح اینکه در صورتیکه مصرف واحد متقاضی علمک بیش از ۱۶۰ پوند و فشار یک چهارم پوند باشد بایستی به واحد هماهنگی فروش مراجعه نمایند.

  • اجرای لوله کشی داخلی

متقاضی یا متقاضیان در صورت وجود علمک گاز میتوانند با مراجعه به شرکتهای گاز رسانی (خصوصی) در سطح شهر و عقد قرارداد اجرای لوله کشی با آنان نسبت به گازکشی واحد مورد نظر خود اقدام نمایند . شرکت مجری موظف است سیستم لوله کشی گاز را با هماهنگی امور بازرسی گاز سامان نظام مهندسی ناحیه شهرستان مربوطه طبق مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان اجرای و نقشه اجرایی آن را به تائید بازرس ان سازمان برساند .امور بازرسی  گاز سازمان نظام مهندسی ناحیه یا شهرستان مربوطه موظف است نقشه تائید شده سیستم لوله کشی گاز متقاضی را به اداره گاز آن ناحیه یا شهرستان ارسال یا تحویل متقاضی نماید.

 

مدارک مورد نیاز برای اشتراک پذیری

۱-        حضور خود مالک یا همسر مالک

۲-        اصل و فتوکپی برگ اول شناسنامه

۳-        تسویه حساب کارت سوخت صادره از پخش فرآورده های نفتی

۴-        تائیدیه نظام مهندسی

۵-        ارائه کد پستی ده رقمی ملک مورد تقاضا

۶-        درصورت عدم حضور مالک نیاز به وکالت نامه محضری میباشد.

۷-   اشتراک پذیری ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی با ارائه معرفی نامه کتبی از بالاترین مقام مسئول خواهد بود

۸-   ارائه فیشهای پرداخت شده هزینه اشتراک پذیری مطابق با ظرفیت کنتور مربوطه  به شماره حساب ۹۰۰۰۳ بانک ملی شعبه شهید زین الدین.

 

ارائه تسهیلات ویژه برای جانبازان بالای ۲۵% ، خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی ، مساجد و تکایا حسینیه ها ، حوزه های علمیه ، اماکن مقدسه اسلامی واماکن مذهبی اقلیتهای رسمی ، ساختمانهای جدید الاحداث رده های بسیج و کانونهای فرهنگی و ورزشی بسیج که تاریخ صدور و پروانه ساختمانی آنها از ۱/۱/۱۳۷۹ به بعد باشد ، ارائه تائیدیه یا معرفی نامه از بالاترین مقام مسئول.

 

نحوه اشتراک پذیری

متقاضی با در دست داشتن مدارک ذکر شده در بالا به واحد امور مشترکین گاز ناحیه یا شهرستان مراجعه و پس از ارائه مدارک و واریز وجوه اشتراک پذیری طبق فیش صادر شده و تسویه حساب کارت سوخت از ستاد سوخت نسبت به امضاء قرارداد اقدام خواهد نمود.

 

 

 

 

هزینه های برقراری انشعاب مشترکین جزء

هزینه برقراری انشعاب مشترکین جزء در سال ۱۳۹۲
ردیف حداکثرزیربنا حداکثرتعداد واحد ظرفیت کنتور(مترمکعب بر ساعت) هزینه برقراری انشعاب (ریال)
۱ ۱۲۰ ۱ ۴ ۱۰۴۸۰۰۰
۲ ۱۲۰ ۱ ۶ ۱۵۷۰۰۰۰
۳ ۲۵۰ ۲ ۱۰ ۲۶۲۰۰۰۰
۴ ۵۰۰ ۴ ۱۶ ۴۱۸۲۰۰۰
    ۵ ۸۰۰ ۶ ۲۵ ۶۵۵۰۰۰۰
۶ ۱۳۰۰ ۱۰ ۴۰ ۱۰۴۸۰۰۰۰
۷ ۲۰۰۰ ۱۵ ۶۵ ۱۷۰۳۰۰۰۰
۸ ۳۰۰۰ ۲۰ ۱۰۰ ۲۶۲۰۰۰۰۰
۹ ۵۰۰۰ ۳۰ ۱۶۰ ۴۱۹۲۰۰۰۰

 

 

 

 

۲۷ اسفند ۱۳۹۷

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید