منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

تعاریف

تعاریف

عبارات و اصطلاحات ذیل هنگامی که در مکاتبات ، قراردادهای فروش گاز طبیعی ،تعرفه ها و مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی بکار روند و مفاهیم ذیل را خواهند داشت .

۱- شرکت :

منظور شرکتهای گاز استانی / شهری یا شرکت ملی گاز ایران است .

۲- گاز طبیعی :

مخلوطی از گاز متان و مقدار جزیی ترکیبات دیگر .

۳- متقاضی :

عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط که تقاضای استفاده از گاز طبیعی را از شرکت بنماید .

۴- مشترک :

عبارت است از شخص حقیقی و یا حقوقی که نسبت به پرداخت هزینه های مربوطه طبق ضوابط اقدام و شماره اشتراک به وی تخصیص یافته باشد .

۵- انواع مشترک (از لحاظ مقدار مصرف ):

۱-۵- مشترک جزء :

به مشترکی اطلاق میگردد که از گاز طبیعی با فشار ۴/۱ پوند بر اینج مربع استفاده و یا حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی کمتر یا برابر با ۱۶۰ متر مکعب باشد .

۲-۵- مشترک عمده :

به مشترکی اطلاق میگردد که از گاز طبیعی با فشار بیش از ۴/۱ پوند بر اینچ مربع استفاده و یا حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی بیشتر از ۱۶۰ متر مکعب باشد .

۶- دستگاه اندازه گیری گاز (کنتور / شمارشگر):

دستگاهی است که برای اندازه گیری مقدار مصرف گاز به کار می رود.

۷- پیمان فروش گاز طبیعی :

عبارت است از قراردادی که فی ما بین شرکت ومتقاضی منعقد وطبق مفاد آن جریان گاز مشترک دایر می گردد.

۸- هزینه برقراری انشعاب :

مبلغی است که به تناسب ظرفیت کنتور / ایستگاه اندازه گیری بابت اعطاء امتیاز اشتراک گاز طبیعی و تامین قسمتی از هزینه های تمام شده تاسیساتی که خطوط انتقال و خطوط تغذیه و شبکه توزیع را به تاسیسات مشترک متصل می نماید، از مشترک اخذ می گردد .

۹- گاز بها :

عبارت است از بهای یک متر مکعب گاز طبیعی ( مبنای محاسبه گاز طبیعی برای مشترکین جزء شمارنده شمارشگر و برای مشترکین عمده متر  مکعب استاندارد ) می باشد.

۱۰- آبونمان ثابت :

عبارت است از مبلغی که ماهیانه به تناسب ظرفیت کنتور / ایستگاه اندازه گیری از مشترکین جزء و عمده اخذ می گردد .

۱۱- انشعاب آزاد :

انشعابی است که برای برقراری آن از مشترک هزینه برقراری انشعاب (حق اشتراک و هزینه انشعاب ) دریافت نمی گردد. جهت واگذاری این نوع انشعاب متقاضی می باید متناسب با ظرفیت کنتور ماهیانه مبلغ ثابتی را به عنوان آبونمان آزاد پرداخت نماید.

۱۲- آبونمان آزاد :

عبارت است از مبلغی ثابت که ماهیانه به تناسب ظرفیت کنتور / ایستگاه اندازه گیری از مشترکین جزء / عمده دارای انشعاب آزاد اعلاوه بر آبونمان ثابت عادی اخذ می گردد.

 

۲۷ اسفند ۱۳۹۷

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید