مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

تعاریف

تعاریف

عبارات و اصطلاحات ذیل هنگامی که در مکاتبات ، قراردادهای فروش گاز طبیعی ،تعرفه ها و مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی بکار روند و مفاهیم ذیل را خواهند داشت .

۱- شرکت :

منظور شرکتهای گاز استانی / شهری یا شرکت ملی گاز ایران است .

۲- گاز طبیعی :

مخلوطی از گاز متان و مقدار جزیی ترکیبات دیگر .

۳- متقاضی :

عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط که تقاضای استفاده از گاز طبیعی را از شرکت بنماید .

۴- مشترک :

عبارت است از شخص حقیقی و یا حقوقی که نسبت به پرداخت هزینه های مربوطه طبق ضوابط اقدام و شماره اشتراک به وی تخصیص یافته باشد .

۵- انواع مشترک (از لحاظ مقدار مصرف ):

۱-۵- مشترک جزء :

به مشترکی اطلاق میگردد که از گاز طبیعی با فشار ۴/۱ پوند بر اینج مربع استفاده و یا حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی کمتر یا برابر با ۱۶۰ متر مکعب باشد .

۲-۵- مشترک عمده :

به مشترکی اطلاق میگردد که از گاز طبیعی با فشار بیش از ۴/۱ پوند بر اینچ مربع استفاده و یا حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی بیشتر از ۱۶۰ متر مکعب باشد .

۶- دستگاه اندازه گیری گاز (کنتور / شمارشگر):

دستگاهی است که برای اندازه گیری مقدار مصرف گاز به کار می رود.

۷- پیمان فروش گاز طبیعی :

عبارت است از قراردادی که فی ما بین شرکت ومتقاضی منعقد وطبق مفاد آن جریان گاز مشترک دایر می گردد.

۸- هزینه برقراری انشعاب :

مبلغی است که به تناسب ظرفیت کنتور / ایستگاه اندازه گیری بابت اعطاء امتیاز اشتراک گاز طبیعی و تامین قسمتی از هزینه های تمام شده تاسیساتی که خطوط انتقال و خطوط تغذیه و شبکه توزیع را به تاسیسات مشترک متصل می نماید، از مشترک اخذ می گردد .

۹- گاز بها :

عبارت است از بهای یک متر مکعب گاز طبیعی ( مبنای محاسبه گاز طبیعی برای مشترکین جزء شمارنده شمارشگر و برای مشترکین عمده متر  مکعب استاندارد ) می باشد.

۱۰- آبونمان ثابت :

عبارت است از مبلغی که ماهیانه به تناسب ظرفیت کنتور / ایستگاه اندازه گیری از مشترکین جزء و عمده اخذ می گردد .

۱۱- انشعاب آزاد :

انشعابی است که برای برقراری آن از مشترک هزینه برقراری انشعاب (حق اشتراک و هزینه انشعاب ) دریافت نمی گردد. جهت واگذاری این نوع انشعاب متقاضی می باید متناسب با ظرفیت کنتور ماهیانه مبلغ ثابتی را به عنوان آبونمان آزاد پرداخت نماید.

۱۲- آبونمان آزاد :

عبارت است از مبلغی ثابت که ماهیانه به تناسب ظرفیت کنتور / ایستگاه اندازه گیری از مشترکین جزء / عمده دارای انشعاب آزاد اعلاوه بر آبونمان ثابت عادی اخذ می گردد.

 

۳۰ خرداد ۱۳۹۷

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
آمار بازدید