منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

تملک زمین ایستگاه تقلیل فشار گاز، محور قدیم قم – تهران- روزنامه جمهوری اسلامی ۲۴/۴/۸۶- نوبت دوم

روزنامه جمهوری اسلامی ۲۴/۴/۸۶ نوبت دوم

شرکت گاز استان قم در راستای تحقق اهداف دولت و به منظور گازرسانی به اماکن و صنایع موجود در حاشیه محور قدیم قم – تهران ، با اختیارات حاصل از ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرحهای عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸ و سایر مقررات موضوعه قصد تصرف و تملک قانونی قطعه زمینی به مساحت ۲۴۴ مترمربع واقع در جنب پل دستغیب قبل از پایانه مسافربری طبق نقشه / کروکی ذیل را جهت احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز دارد .

به همین منظور از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی حق و مالکیت تقاضا دارد جهت کسب اطلاع از محل دقیق ایستگاه و رفع هرگونه ابهام با همراه داشتن اصل مدارک مالکیت و حقوق قانونی ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار دومین آگهی به دفتر حقوقی این شرکت مستقر در ساختمان مرکزی به نشانی قم ، خیابان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند .بدیهی است در صورت استنکاف از واگذاری و عدم مراجعه در مهلت مقرر ، برابر قوانین اقدام خواهد شد .

 

۰۸ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب