منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آگهی مناقصه ۱۵۰۰ انشعاب پراکنده در سطح استان قم-روزنامه محلی ۱۹ دی ۴/۶/۸۶ – نوبت سوم

آگهی مناقصه ۱۵۰۰ انشعاب پراکنده در سطح استان قم-روزنامه محلی ۱۹ دی ۴/۶/۸۶ – نوبت سوم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد پیمان ۱۵۰۰ انشعاب پراکنده در سطح استان قم را از طریق مناقصه عمومی پس از ارزیابی کیفی متقاضیان دارای گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح ذیل به صورت یک قلم به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید :

الف – مدت اجرای پیمان ۳۶۵ روز تقویمی می باشد .

ب – شرح مختصر کار :

  • ساخت و نصب ۱۲۰۰ انشعاب تجاری و خانگی به قطر۴/۳ یا ۱ اینچ.
  • ساخت ونصب ۳۰۰ انشعاب تجاری و خانگی به قطر ۲۵ میلی متر.
  • توسعه شبکه با لوله های به قطر کمتر از ۲ اینچ.

ج- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی کیفی از زمان انتشار آگهی نوبت اول و دوم به مدت ۷ روز می باشد .

د- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا دو هفته پس از آخرین روز آگهی نوبت سوم خواهد بود.

هـ –تضمین شرکت در مناقصه پس از ارزیابی کیفی ، به صورت ضمانتنامه باکی و یا فیش واریزی در وجه شرکت گاز استان قم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال.

و- پس از ارزیابی کیفی متقاضیان واجد شرایط بایستی در مبلغ یک قلم پیشنهادی خود هزینه های مربوط به پراکندگی ، صعوبت و تعدیل را در نظر بگیرند .

نکات قابل توجه :

  1. ارایه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .
  2. اسناد مناقصه پس از ارزیابی متقاضیان به واجدین شرایط ارایه میگردد.
  3. متقاضیان میتوانند،درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ( ۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵۱) ، ۶۱۲۱۳۰۴ ، ۶۱۲۱۳۵۳ و فکس ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل نمایند.
  • *لازم به ذکر است جهت سهولت دریافت ، فایل اسناد ارزیابی مناقصه فوق الذکر به دو صورت PDF و WORD تهیه و ضمیمه شده است . برای دریافت هرکدام از فایلها به دلخواه روی لینک مربوطه کلیک نموده و محل ذخیره آن را روی کامپیوتر خود مشخص نمائید.

 

 

۰۸ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب