منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

اسناد ارزیابی توان اجرای کار گازرسانی به روستاهای جنداب،اسلام آباد،قاضی سفلی،قاضی علیا،محمدبیگ،تاج خاتون و باغ یک

به اطلاع میرساند حداکثر تا ۱۳/۰۵/۱۳۸۶ ، اسناد مربوطه جهت ارزیابی توان اجرایی را به پیوست استعلام ارزیابی در پاکت دربسته به امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ارسال نمایند.پس از تاریخ فوق اسناد تحویل گرفته نخواهد شد.لازم به ذکر است اسناد پیوست پس از برگزاری مناقصه به غیر از برنده مناقصه مسترد خواهد شد .

 

۰۵ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب