منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

ب) لیست پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

 

عنوان پایان نامه مجری وضعیت
بررسی و ارائه روش جهت اندازه گیری و بهبود رضایتمندی طرحهای ذینفع شرکت گاز استان قم دانشگاه تهران – پردیس قم خاتمه یافته
بررسی رابطه بین آموزشهای ضمن خدمت و بهره­وری کارکنان در شرکت گاز استان قم دانشگاه تهران– پردیس قم خاتمه یافته
مطالعه خطر گسلش در حریم تاسیسات و خطوط شبکه گاز در استان قم بر اساس پردازش داده های سنجش از راه دور دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات  

خاتمه یافته

تحلیل مبدل حرارتی بر پایه مشعل متخلخل و امکان سنجی کاربرد آن در هیتر ایستگاههای تقلیل فشار گاز دانشگاه کاشان خاتمه یافته
تحلیل پوششی داده ها مبتنی بر تئوری بهینه سازی استوار دانشگاه علم و صنعت ایران خاتمه یافته
تولید آزمایشگاهی کربن فعال با سطح بالا از کک نفتی دانشگاه صنعتی اصفهان خاتمه یافته
تعیین تاثیر تغییر دوره صورتحساب مشترکین بر مطالبات شرکت گاز استان قم دانشگاه آزاد واحد کاشان خاتمه یافته
بررسی نقش آموزشهای مجازی در یادگیری و ارتقا دانش کارکنان شرکت ملی گاز ایران دانشگاه آزاد واحد نراق خاتمه یافته
ارایه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره برای بررسی نقش انرژی زمین گرمایی در توسعه کشور دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر خاتمه یافته
تحلیل یک نمونه سیستم هیبریدی پمپ حرارتی زمین گرمایی- خورشیدی دانشگاه کاشان جاری
بررسی و ارزیابی استقرار سیستم بلودان اتوماتیک حساس به شوک و لرزش در نقاط حساس شبکه گاز شهری جهت تخلیه گاز در مواقع بحرانی دانشگاه آزاد کاشان جاری

 

 

۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب