منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

معرفی پژوهش

امور پژوهش شرکت گاز استان قم فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی خود را از سال۱۳۸۴ آغازکرده است. این امور با توجه وافر به امر پژوهشهای هدفمند برای توسعه فناوری های الویت دار با مشارکت مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، تلاش خود را در جهت تحقق اهداف و برنامه های پژوهشی شرکت ملی گاز معطوف نموده است. هدف ما رفع تنگناهای موجود در شرکت گاز استان، حل مشکلات اجرایی و عملیاتی و ارتقاء فناوری و بهره وری بیشتر در شرکت می باشد. لذا بمنظور ترویج  روحیه پژوهشی و حمایت از پیشنهادات برتر، پرسشنامه های پژوهشی ارسالی را دریافت و درشورای پژوهش و کمیته های تخصصی مورد ارزیابی قرار می دهد و پس از بررسی نهایی و پذیرش آنها با انعقاد قراردادهای پژوهشی، ایده های برتر را در شرکت  پیاده سازی و اجرا می نماید.

اهم فعالیتهای این امور عبارتند از:

  • برنامه ریزی در امر پژوهش و اشاعه فرهنگ تحقیق
  • تعریف، تصویب، و نظارت بر اجرای پروژه های پژوهشی اولویت دار شرکت
  • حمایت ازپایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری با هدف بکارگیری فناوریهای روز
  • برگزاری سمینارهای پژوهشی و علمی

 

 

۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب