منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

شیر مصرف

لوله گاز مربوط به هر دستگاه گازسوز به یک شیر مصرف مجهز است تا در مواقع ضروری بتوان با بستن این شیر از ورود گاز به دستگاه جلوگیری نمود .

۱) هر دستگاه گازسوز باید به یک شیر مصرف مستقل مرتبط باشد .

۲) از اتصال دو یا چند دستگاه گازسوز به یک شیر مصرف خودداری شود .

۳) انتهای شیرهای مصرفی که به دستگاه گازسوزی مرتبط نیست و مورد استفاده قرار نمیگیرد حتما با درپوش مسدود شود .

۴ ) در صورتی که برای مدت طولانی از دستگاه گازسوزی استفاده نمی شود، شیر مصرف آن بسته نگه داشته شود.

۵ ) در صورت ترک منزل برای مدت طولا نی، کلیه شیرهای مصرف دستگاه های گازسوز بسته شوند .

۶ ) در شیرهای استاندارد، دسته شیر در حالت باز بودن در امتداد جریان گاز و در حالت بسته بودن عمود بر جریان گاز می باشد.

۷) در اجاق گازهایی که فاقد پیلوت می باشند، از باز کردن شیر اجاق گاز قبل از افروختن کبریت خودداری شود .

۸ ) در دستگاه های گازسوزی که مجهز به پیلوت می باشند، اگر بعد از باز کردن شیر گاز شعله روشن نشود معلوم است که پیلوت یا تنظی م نیست و یا خاموش شده است. در هر حال باید فوراً شیر گاز را بست و به بررسی و رفع علت پرداخت .

۹ ) سعی شود از دستگاه های گازسوزی استفاده گردد که شیرهای آن دارای ترموکوپل باشد .

۱۰ ) به منظور جلوگیری از بازی کردن کودکان با دستگاه های گازسوز، در مواقع عدم استفاده از این وسایل ، حتمًا شیر اصلی مصرف آنها بسته شوند.

۱۱ ) از وارد آوردن ضربه بر روی اجاق گاز باید خودداری شود، زیرا این عمل باعث سست شدن اتصالات و نشت گاز خواهد شد.

۱۲ ) از سر رفتن غذا، روی اجاق گاز جلوگیری شود.

۱۳ )از قرار دادن دستگاه گازسوز در معرض کوران هوا و جریان باد خودداری شود .

۱۴ ) قرار گرفتن اشیاء قابل اشتعال در مجاورت بخاری ممکن است سبب آتش سوزی گردد .

 

 

۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب