اینستاگرام     آپارات

منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


 

چشم انداز


 

خط مشی مدیریت یکپارچه


 

نقشه فرایندهای شرکت گاز استان قم


بایگانی موضوعی

نشت گاز و استشمام بوی گاز

در صورت نشت گاز و یا استشمام بوی آن، قبل از هر کاری باید دقت کرد که در آن محل هیچگونه جرقه ای زده نشود، از روشن کردن کبریت، فندک و امثال آن و همچنین از روشن و یا خاموش کردن وسایل برقی، خودداری و دستورات زیر اجرا شوند .

۱) فوراً شیر اصلی گاز بسته شود؛

۲) افراد خانواده از محل آلوده به گاز خارج شوند ؛

۳) در و پنجره ها باز شوند؛

۴) با تکان دادن حوله پنبه ای مرطوب جریان خروج هوای آلوده به گاز تسریع شود ؛

۵) چنانچه محل آلوده به گاز تاریک باشد، بر ای روشنایی محل از چراغ قوه که در خارج از فضای آلوده به گاز روشن شده، استفاده شود ؛

۶) در صورت بروز هر نوع آتش سوزی در ساختمان چون وجود گاز در لوله احتمالاً باعث تشدید آتش سوزی خواهد شد، فوراً شیر اصلی ورود گاز به ساختمان که بعد از کنتور قرار دارد بسته شود تا جریان گاز به داخل گاز به داخل ساختمان قطع گردد.

در صورت بروز هرگونه حادثه منجر به نشت گاز، بدون فوت وقت و با خونسردی کامل با شماره تلفن های پست امداد شرکت گاز ناحیه تماس گرفته شود .ضمنًا نصب و استفاده از خاموش کننده های استاندارد در آشپزخانه از ضایعات ناشی از آ تش سوزی ها، به موقع جلوگیری می کند.

 

۲۲ تیر ۱۳۹۹

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید
صرفه جویی در مصرف آب