منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

 • نگرشی به استقرار سیستم یکپارچه مدیریت :

با انتشار ویرایش سوم استاندارد مدیریت کیفیت در قالب ISO 9001:2000 و تغییرات اساسی صورت گرفته در آن و با توجه به اینکه یکی از اهداف این تغییرات، سازگاری بیشتر با استانداردISO 14001:1996 بوده است؛  ایده استقرار یکپارچه این استاندارد بیش از پیش قوت گرفت از طرفی با توجه به شباهت های غیر قابل انکار بین استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001:1999 و ISO 14001:1996 و اشتراکات غیرقابل انکار میان این دو استاندارد ، استقرار یکپارچه این سه استاندارد مطرح گردید.به نظر می رسد استقرار یکپارچه این سه سیستم می تواند زمینه ای لازم را برای بهبود مستمر در هر یک از سه زمینه ایجاد نموده و فرصت قابل توجهی برای سازمان ها در جهت انطباق با استانداردهای مطرح در سطح جهان ایجاد نماید .

 

 • معرفی اجمالی سه سیستم

ISO 9001:2000

این استاندارد سومین ویرایش استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می باشد که با تغییرات اساسی در ساختار و شکل با ویرایش های قبلی استاندارد تدوین شده است .

این استاندارد مبتنی بر هشت اصل مدیریت کیفیت می باشد و توجه کامل و جامعی به دو اصل مشتری مداری و بهبود مستمر در چارچوب رویکرد فرآیندی دارد .

به طور کلی استانداردهای سری ۹۰۰۰ در سال های اخیر با اقبال بسیاری مواجه گردیده است

 

ISO 14001:1996

این استاندارد در سال ۱۹۹۶ توسط سازمان جهانی استاندارد ISO و در زاستای توجه به مسایل زیست محیطی انتشار یافت . در این استاندارد حرکت به سمت توسعه پایدار درقالب یک مدل بهبود مستمر مدیریت زیست محیطی مورد نظر می باشدو نیازمندیهایی را به منظور توسعه و اجرای آن ارائه می نماید .این استاندارد با توجه به اهمیت یافتن مسائل مربوط به محیط زیست در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و در سال ۲۰۰۰ رشدی معادل ۶۳% نسبت به سال ۱۹۹۹ داشته است.

 

OHSAS 18001:1999

این استاندارد در سال ۱۹۹۷ با همکاری تعدادی از مؤسسات استاندارد کشورها ، مؤسسات گواهی دهنده ، دانشگاهها و… تدوین گردیده است.

هدف از این استاندارد تعیین الزامات و الگویی برای پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در سازمانها می باشد . از لحاظ ساختاری نیز از ساختاری بسیار نزدیک به استانداردISO 14001:1996 برخوردار است. این استاندارد از استانداردهای مورد تائید سازمان جهانی استاندارد

( ISO ) نمی باشد.

 • نکات مشترک بین سه سیستم
 • اشتراک مربوط به تفکر بهبود مستمر و چرخه دمینگ
 • اشتراک در دامنه کاربرد
 • اشتراک مربوط به مدون بودن
 • اشتراک مربوط به رویکرد فرآیندی
 • مزایای سیستم یکپارچه :
 • صرفه جویی در هزینه
 • کاهش مستندات
 • کاهش تعداد ممیزی
 • افزایش ارتباط بین سیستم ها
 • سهولت در اجرای سیستم ها
 • آماده شدن برای TQM

 

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب