منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

بایگانی موضوعی

معاونت امور مالی و پشتیبانی

                      
 

سیدمجتبى کاظمى
داراى لیسانس مهندسى صنایع و مهندسی کامپیوتر و فوق لیسانس مهندسى کامپیوتر

سوابق خارج از صنعت نفت :

– کارشناس ارشد محاسبات فنى سازمان نقشه بردارى
– مدرس دانشگاههای قم (درحال حاضر)

سوابق در صنعت نفت :

– برنامه نویس ارشد سیستمهاى عامل، ستاد شرکت ملى گاز، خدمات کامپیوتر
– مهندس ارشد سیستمهاى ماهواره اى، ستاد شرکت ملى گاز، خدمات کامپیوتر
– رئیس خدمات کامپیوتر قم، شرکت گاز استان قم

و هم اکنون معاون امورمالی و پشتیبانى شرکت گاز استان قم میباشند.

 

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید