منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

معاونت امور مالی و پشتیبانی

                      
 

سیدمجتبى کاظمى
داراى لیسانس مهندسى صنایع و مهندسی کامپیوتر و فوق لیسانس مهندسى کامپیوتر

سوابق خارج از صنعت نفت :

– کارشناس ارشد محاسبات فنى سازمان نقشه بردارى
– مدرس دانشگاههای قم (درحال حاضر)

سوابق در صنعت نفت :

– برنامه نویس ارشد سیستمهاى عامل، ستاد شرکت ملى گاز، خدمات کامپیوتر
– مهندس ارشد سیستمهاى ماهواره اى، ستاد شرکت ملى گاز، خدمات کامپیوتر
– رئیس خدمات کامپیوتر قم، شرکت گاز استان قم

و هم اکنون معاون امورمالی و پشتیبانى شرکت گاز استان قم میباشند.

 

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب