منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بازدید نمایندگان مطبوعاتی و رسانه ای ریاست محترم جمهور از مراحل اجرایی گازرسانی به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

به منظور پیگیری مصوبات سفر اول ریاست جمهوری به استان قـم در روز یکشنبه مورخ ۱۴/۱۱/۸۶ آقایان مهـدی کلـهر و علی اکبر جوانفکر مشاورین محترم رسانه ای و مطبوعاتی ریاست محترم جمهوری، آقای مهندس محتاج استاندار محترم و مدیران ارشد استان به همراه ۲۲ نفر از اصحاب رسانه ضمن بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از پروژه گازرسانی به این منطقه بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید آقای مهندس محمدی مدیریت محترم عامل شرکت گاز استان قم در جمع بازدید کنندگان گزارش کاملی در خصوص عملیات اجرایی و جذب بودجه در گازرسانی به صنایع و روستاها ارائه نمودند .

شایان ذکر است این سفر سرزده و بدون هماهنگی قبلی انجام گرفته بود که گزارش عملکرد شرکت گاز استان قم در خصوص جذب بودجه های سفر اول ریاست محترم جمهوری، موجبات رضایت خاطر بازدیدکنندگان را بعمل آورد.

 

 

 

 

 

 

 

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب