منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

الگوی مصرف مشترکین مذهبی

مشمول بند (ع) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
متوسط مصرف ماهیانه در ماههای سرد سال متوسط مصرف ماهیانه در ماههای گرم سال ظرفیت کنتور
۲۰۰ ۶۰ ۶
۳۰۰ ۹۰ ۱۰
۴۰۰ ۱۳۰ ۱۶
۵۰۰ ۱۸۰ ۲۵
۶۰۰ ۲۰۰ ۴۰
۷۵۰ ۲۳۰ ۶۵
۱۰۰۰ ۲۵۰ ۱۰۰
۱۵۰۰ ۳۰۰ ۱۶۰ و بالاتر

قیمت گاز در بخش مذهبی “مشمول بند (ع) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳کل

کشور” تا الگوی مذکور رایگان و برای مصارف مازاد بر آن به ازای هر متر مکعب

۸۰۵ ریال می باشد.

 

۲۷ اسفند ۱۳۹۷

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید