منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

الگوی مصرف مشترکین مذهبی

مشمول بند (ع) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
متوسط مصرف ماهیانه در ماههای سرد سال متوسط مصرف ماهیانه در ماههای گرم سال ظرفیت کنتور
۲۰۰ ۶۰ ۶
۳۰۰ ۹۰ ۱۰
۴۰۰ ۱۳۰ ۱۶
۵۰۰ ۱۸۰ ۲۵
۶۰۰ ۲۰۰ ۴۰
۷۵۰ ۲۳۰ ۶۵
۱۰۰۰ ۲۵۰ ۱۰۰
۱۵۰۰ ۳۰۰ ۱۶۰ و بالاتر

قیمت گاز در بخش مذهبی “مشمول بند (ع) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳کل

کشور” تا الگوی مذکور رایگان و برای مصارف مازاد بر آن به ازای هر متر مکعب

۸۰۵ ریال می باشد.

 

۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب