منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

۲۶۰ هزار مشترک گاز استان قم بیمه هستند

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم از اواخر سال ۸۸ تا کنون مشترکین گاز استان تحت بیمه ایران قرارگرفته اند.

مدیرعامل شرکت گازاستان بابیان این مطلب گفت: شرکت ملی گاز ایران با هدف افزایش رفاه مشترکین گاز طبیعی در راستایی کاهش حوادث وحمایت ازحادثه دیدگان قراردادی  را با شرکت بیمه ایران امضاء کرده است .

آقای محمدی ادامه داد : در این قرارداد مقرر شده غرامت هایی مربوط به حوادث ناشی از گاز گرفتگی /انفجار و آتش سوزی به حادثه دیدگان پس از ارزیابی کارشناسان بیمه پرداخت گردد.

وی با اشاره به اینکه تعهدات بیمه برای پرداخت غرامت به مشترکین خانگی است گفت:پرداخت غرامت فوت برای هر نفر۱۸۱ میلیون ریال /نقص عضو و از کارافتادگی  ۱۸۱ میلیون ریال /جبران هزینه های پزشکی ۳۵۰ میلیون ریال و جبران خسارت مالی به ازای هر واحد مسکونی /مشاعات و اشخاص ثالث ۲۵۰ میلیون ریال است.

مهندس محمدی در ادامه افزود : هزینه بیمه به ازای هر واحد مسکونی برای مشترکین خانگی شهری ماهانه  ۵۰۰ ریال و مشترکین روستایی ۲۵۰ ریال است .

در پایان مدیرعامل شرکت گازاستان از برگزاری سیمناری با حضور روسای((HSEبهداشت /ایمنی و  محیط زیست در اصفهان با موضوع رفاه مشترکین گاز طبیعی در راستایی کاهش حوادث وحمایت ازحادثه دیدگان خبرداد و گفت:در این سیمینارراهکارهای کاهش حوادث/ارتقاء آگاهی مردم /بررسی مشکلات حادثه دیدگان و اخذ خسارت از بیمه مورد بررسی قرار گرفت .

 

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم از اواخر سال ۸۸ تا کنون مشترکین گاز استان تحت بیمه ایران قرارگرفته اند.

مدیرعامل شرکت گازاستان بابیان این مطلب گفت: شرکت ملی گاز ایران با هدف افزایش رفاه مشترکین گاز طبیعی در راستایی کاهش حوادث وحمایت ازحادثه دیدگان قراردادی  را با شرکت بیمه ایران امضاء کرده است .

آقای محمدی ادامه داد : در این قرارداد مقرر شده غرامت هایی مربوط به حوادث ناشی از گاز گرفتگی /انفجار و آتش سوزی به حادثه دیدگان پس از ارزیابی کارشناسان بیمه پرداخت گردد.

وی با اشاره به اینکه تعهدات بیمه برای پرداخت غرامت به مشترکین خانگی است گفت:پرداخت غرامت فوت برای هر نفر۱۸۱ میلیون ریال /نقص عضو و از کارافتادگی  ۱۸۱ میلیون ریال /جبران هزینه های پزشکی ۳۵۰ میلیون ریال و جبران خسارت مالی به ازای هر واحد مسکونی /مشاعات و اشخاص ثالث ۲۵۰ میلیون ریال است.

مهندس محمدی در ادامه افزود : هزینه بیمه به ازای هر واحد مسکونی برای مشترکین خانگی شهری ماهانه  ۵۰۰ ریال و مشترکین روستایی ۲۵۰ ریال است .

در پایان مدیرعامل شرکت گازاستان از برگزاری سیمناری با حضور روسای((HSEبهداشت /ایمنی و  محیط زیست در اصفهان با موضوع رفاه مشترکین گاز طبیعی در راستایی کاهش حوادث وحمایت ازحادثه دیدگان خبرداد و گفت:در این سیمینارراهکارهای کاهش حوادث/ارتقاء آگاهی مردم /بررسی مشکلات حادثه دیدگان و اخذ خسارت از بیمه مورد بررسی قرار گرفت .

۰۵ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب