منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

شرکت گازاستان قم برای دومین سال متوالی موفق به دریافت گواهینامه –HSE-MS شد

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم: با حضور هیاتی از کارشناسان شرکت ملی گاز ایران طی بازدید به عمل آمده از تاسیسات ایستگاه تقلیل فشار (CGSو بررسی مدراک و مستندات مربوط به عوامل زیان آور در اینگونه تاسیسات شرکت گاز استان قم برای دومین سال متوالی  موفق به دریافت گواهینامه –MS)  (HSEAگردید. این گواهینامه در راستایی ارتقاء سطح سلامت /بهداشت و محیط زیست کارکنان به طور سالانه مورد ممیزی کارشناسان شرکت ملی گاز ایران وشرکت روش سازان صنعت (IMQ) قرار می گیرد.

 

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب