منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

شرکت گاز استان قم؛ پیشتاز در برون سپاری فعالیت های گازرسانی به بخش خصوصی

مدیرعامل شرکت گاز استان قم با اشاره به اقداماتی که این شرکت طی دوسال اخیر در زمینه برون سپاری فعالیت های گازرسانی به بخش خصوص انجام داده است، گفت: طی این اقدامات قیمت یک متر مکعب گاز استخراج و بر این اساس پایه حق العمل کاری مشخص شد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، مهندس محمدی با بیان اینکه برون سپاری و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از اولیت های شرکت گاز استان قم است، افزود: اگر بتوانیم تمامی بخش های بهره برداری، سرویس دهی و تامین خدمات گازرسانی را برون سپاری کنیم، می توانیم یک مجموعه چابک داشته باشیم.

 

وی به اقداماتی که این شرکت طی دو سال اخیر در این راستا انجام داده است اشاره نمود و اظهار داشت: طی دو سال گذشته تمامی بخش های مربوط به حوزه بهره برداری از جمله توسعه شبکه، اخذ انشعابات، نصب کنتور، کنتور خوانی، نگهداری، تعمیرات تاسیسات شبکه گاز و … را در قالب پکیج هایی با انعقاد ۸ الی ۹ پیمان به بخش خصوصی واگذار نمودیم.مهندس محمدی افزود: پس از این اقدام کل هزینه ها را تجزیه و تحلیل نمودیم و بدین ترتیب توانستیم قیمت یک متر مکعب گاز را استخراج نماییم.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم، تصریح نمود: با مشخص شدن قیمت یک متر مکعب گاز، بالتبع پایه حق العمل کاری نیز مشخص می شود و در نتیجه می توانیم گازرسانی در کل استان را به صورت  یک پکیج و به شکل حق العمل کاری به پیمانکار واگذار کنیم.

وی با اشاره به اینکه پیمانکاران بسیاری از این طرح استقبال و آمادگی خود را برای فعالیت در این زمینه اعلام نمودند، خاطرنشان نمود: با اجرای این طرح، شرکت خصوصی طرف قرارداد، گاز طبیعی را در محل ورودی هر شهر یا روستا تحویل گرفته و پس از انجام اقدامات فوق الذکر، هزینه های متعلقه با آن شرکت بر اساس هر متر مکعب و به صورت حق العمل کاری محاسبه خواهد شد.

 سهم گاز طبیعی در سبد انرژی استان قم، ۸۵ درصد است. مدیرعامل شرکت گاز استان قم در ادامه با اشاره به سهم ۸۵ درصدی گاز در سبد انرژی این استان گفت: این در حالیست که سهم گاز در سبد انرژی کل کشور ۶۲ درصد است.وی در ادامه به تشریح وضعیت گازرسانی در این استان پرداخت و گفت: هم اکنون ۹۹ درصد شهرها، ۸۵ درصد روستاها و ۹۶ درصد از صنایع استان قم به شبکه سراسری گاز طبیعی متصلند.

مهندس محمدی مجموع تعهدات سفر سال گذشته مقام معظم رهبری به این استان را، گازرسانی به ۶۲ روستا تا پایان سال ۹۱ برشمرد و گفت: با تحقق این تعهدات، جمعیت روستایی تحت پوشش گاز طبیعی در این استان به  ۹۶ درصد می رسد.

وی با بیان اینکه تا پایان امسال ۵۰ درصد از این تعهدات محقق می شود، افزود: پس از تحقق کامل تعهدات سفر مقام معظم رهبری به این استان، تنها ۱۰ روستا از گاز طبیعی برخوردار نخواهند بود که طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است از شکل دیگر انرژی در این روستاها استفاده شود.

۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب