منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

سمینار آشنایی با مدیریت زیست محیطی روغن‌های ترانس آلوده در شرکت گاز استان قم برگزار شد

رییس امور HSE از برگزاری سمینار آموزشی آشنایی با مدیریت زیست محیطی روغن‌های ترانس آلوده به بی فنیل پلی کلره خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم: این سمینار به منظور آشنایی هر چه سمینار hseبیشتراثرات مخرب زیست محیطی روغن‌های ترانس آلوده برگزار شد که مورد استقبال همکاران قرار گرفت.وی تصریح کرد: در این سمینار از کارشناسان موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران دعوت به عمل آمد که در خصوص نحوه آشنایی با روغن‌های ترانس آلوده به بی فنیل‌ پلی کلره(PCB) توضیحاتی را ارائه کردند و در خصوص راهکارهای مقابله با اثرات و نحوه مدیریت روغن‌های ترانس آلوده به بی فنیل‌ پلی کلره(PCB) مطالبی بیان شد.

 

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب