منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

هم اکنون عملیات گازرسانی به ۲۴ روستا در استان قم در حال اجرا است

مدیر عامل شرکت گاز استان  با  اشاره به مصوبات سفر مقام معظم رهبری ، با برنامه ریزی صورت گرفته  برای توسعه گازرسانی به روستاها هم اکنون عملیات اجرایی گازرسانی به ۲۴ روستای استان در حال اجرا است.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم : مهندس محمدی با بیان این مطلب تصریح کرد در حال حاضر عملیات گازرسانی به روستاهای اعلام شده با هزینه ای بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال در حال انجام است که برخی از این پروژه ها با پیشرفت ۹۰ درصدی در مراحل پایانی قرار دارند و در آینده نزدیک به بهره برداری رسیده و مردم این روستاها از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.وی در خصوص گازرسانی به روستاها نیز اظهار داشت: در حال حاضر تعداد ۸۱ روستا در استان قم به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شده اند و عملیات گازرسانی به ۲۴ روستا در حال اجراست و همچنین طراحی و اقدامات اولیه گازرسانی به روستاهای باقی مانده صورت گرفته که به تدریج عملیات اجرای آنها آغاز می گردد.

 

۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب