منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

برای اولین بار در کشور تأمین برق ایستگاه حفاظت کاتدی (CPS) با بهره گیری ازانرژی خورشیدی در شرکت گاز استان قم اجرا گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم : این شرکت برق مود نیاز یکی از ایستگاههای حفاظت از زنگ خطوط لوله مدفون گاز طبیعی خود را برای اولین بار در کشور با بکارگیری  انرژی خورشیدی (سیستم فتوولتائیک) تأمین نمود. این پروژه در قالب طرح توسعه کاربرد انرژیهای تجدید پذیر در حوزه گاز رسانی اجرا شد.مدیر عامل شرکت گاز استان قم با بیان این مطلب گفت :با عنایت به قرار گرفتن این استان در منطقه گرم و خشک و بالا بودن میزان تابش خورشید، با مطالعه و بررسیهای لازم این تکنولوژی در ایستگاه حفاظت کاتدی اجرا و به بهره برداری رسید. وی در ادامه اظهار داشت:  از دستاودهای حاصل از اجرای این پروژه به روش فتوولتائیک می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • تنوع بخشی به سبد انرژی کشور
  • ارائه راه کارهای عملی در راستای طرح هدفمند سازی یارانه ها
  • صیانت از منابع انرژی فسیلی کشور و حفظ محیط زیست

استفاده از انرژیهای تجدید پذیر بعنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه پایدار

 

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب