منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

پروژه خرید کنتور آلتراسونیک را از طریق مناقصه عمومی (دو مرحله ای) و پس از ارزیابی کیفی و فنی به مناقصه‌گران واجد شرایط واگذار نماید

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

شرکت گاز استان قم در نظر دارد :

پروژه خرید کنتور آلتراسونیک را از طریق مناقصه عمومی (دو مرحله ای) و پس از ارزیابی کیفی و فنی به مناقصه‌گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 1. کنتور آلتراسونیک ۱۲ اینچ ۲ عدد ؛
 2. کنتور آلتراسونیک ۱۰ اینچ ۲ عدد.

ب- محل اجرا : در C.G.Sهای سطح استان قم می‌باشد.

 

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

شرکت گاز استان قم در نظر دارد :

پروژه خرید کنتور آلتراسونیک را از طریق مناقصه عمومی (دو مرحله ای) و پس از ارزیابی کیفی و فنی به مناقصه‌گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 1. کنتور آلتراسونیک ۱۲ اینچ ۲ عدد ؛
 2. کنتور آلتراسونیک ۱۰ اینچ ۲ عدد.

ب- محل اجرا : در C.G.Sهای سطح استان قم می‌باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

 1. توانایی انجام کار در مدت ۶۰ روز تقویمی.
 2. قرار داشتن در Vendor List شرکت ملی گاز ایران.
 3. توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۰۱۰۵۳۹۸۴۵۳۰۰۲ سیبا) به مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’۱۱۵ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی.
 4. توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی و فنی تا تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۰ می‌باشد.

هـ – مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی و فنی و پاکات مناقصه تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ می‌باشد.

و- زمان گشایش پاکات (مرحله اول) ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۰ می‌باشد.

مناقصه‌گران می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه، اسناد ارزیابی کیفی و فنی به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین‌الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس:  WWW.nigc-qom.ir قابل دریافت است.  

نکات قابل توجه :

 1. ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 2. کارفرما در صورت درخواست پیمانکار منتخب ، به میزان ۲۵% مبلغ کالای عهده پیمانکار به عنوان پیش پرداخت طبق شرایط پیمان و در ازای ارایه ضمانتنامه بانکی به پیمانکار پرداخت می نماید.
 3. شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 4. به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند.

                                                                                                روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۰۳ بهمن ۱۳۹۹

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید