منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

برگزاری اولین دوره بازآموزی قوانین راهنمایی و رانندگی

به گزارش رو ابط عمومی شرکت گاز استان قم : اولین دوره باز آموزی قوانین راهنمایی و رانندگی  با هدف ارتقاء سطح آگاهی رانندگان واحد های عملیاتی توسط واحد HSE این شرکت برگزار شد.در این دوره بازآموزی یک روزه بیش از ۶۰ نفراز پرسنل و رانندگان  این شرکت با قوانین جدید جرایم رانندگی و تخلفات که از ابتدایی دی ماه همزمان با سراسر کشور در قم هم اجرا شده آشنا شدند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.خاطر نشان می شود با توجه به استقبال رانندگان از این دوره واحد HSE  بنا دارد دوره های بعدی  با زآموزی قوانین راهنمایی و رانندگی را در این شرکت برگزار کند.

 

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب