منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

مسیر تعالی شرکت گاز استان قم در سال ۹۱

شرکت گاز استان قم بلافاصله بعد از ارزیابی مدل تعالی سازمانی در سال ۹۰ ، دریافت تقدیر نامه دو ستاره و یادگیری حاصله از ارزیابی این مدل و با توجه به گزارشات بازخورد ارزیابان و دبیرخانه جایزه ،  جهت تحقق و ارتقای سطح تعالی سازمانی ، تیم مشاوره خود را تعویض و با مذاکرات متعدد دست به انتخاب گروه مشاوران جدیدی زد . لذا در این مسیر در ابتدایی ترین مراحل با توجه به اینکه کارکنان کلیدی ترین عامــــل تغییر در سازمان می باشند ، کمیته های تعالی مطابق با معیارهای مدل تعالی سازمانی را تشکیل ، ساختار کار کمیته ها را تدوین و در حدود ۵۰ جلسه کار گروهی با مشارکت افراد کلیدی سازمان حدود ۷۰ نفر شروع به کار نموده اند . این کمیته ها بر اساس شرح وظایف مشخص با تمرکز به معیارها و زیر معیارهای مدل تعالی در هر جلسه کلیه رویکردهای مرتبط به هر فرد، واحد سازمانی و فرآیند را تشخیص ، تدوین و مستند نموده جهت ارائه و یادگیری در راستای الگوبرداری درونی به سمع و نظر کلیه افراد کمیته ها رسانده سپس توسط مشـــاور ( آقای مهندس خدمتگزار) این موارد در چارچوب منطق رادار مورد ارزیابی و اصلاح قرار گرفته تا سایرین از این الگوها استفاده نموده و رویکردهای مرتبط با خود را شناسایی ، تدوین و ارائه نمایند. مقرر گردید که کلیه روسای کمیته ها ، با همکاری اعضای هر کمیته رویکردها را شناسایی و به دبیرخانه تعالی سازمانی تا اواخر نیمه اول شهریور تحویل نمایند. شایان ذکر است که کلیه اعضای کمیته ها در ساختار کمیته های تعالی سازمانی سال ۹۱ در هر طبقه شرکت به کلیه افراد سازمان اطلاع رسانی شده و نکته قابل توجه آنست که این افراد در هر کمیته مورد ارزیابی قرار میگیرند و مطابق با سیستم ارزیابی عملکرد مورد تشویق و تقدیر قرار خواهند گرفت . کمیته رهبری به ریاست آقای مهندس محمدی مدیرعامل ، در آخرین جلسه مصـــوب نمود تا از افراد علاقه مند و داوطلب ، جهت توسعه و تسری فرهنگ تعالی در راستای بهبود سیستم های مدیریت توسط دبیرخانه تعالی دعوت بعمل آید تا کلیه همکاران بتوانند با ایجاد یک فرصت برابر در این مسیر متعالی مشارکت نمایند .

 

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب