منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

کمیته های تشکیل شده تعالی سازمانی

۱- کمیته رهبری

متشکل از : جناب آقای مهندس هوشنگ محمدی (رئیس کمیته) ، آقای قرنلی ( ‌دبیر کمیته ) ، آقای علیمحمد فراهــانی (‌نائب‌رئیس) و اعضــاء ( ‌آقایان : نصیری ، کاظمی ، مینایی ، زندی و ایرانی ‌)

۲کمیته استراتژی و مدیریت فرآیندها

متشکل از :  آقای نصیری (رئیس کمیته) ، خانم غفاری ( ‌دبیر کمیته‌) ، آقــــای  سعـــــید نوری ( نائب رئـــیس ) و اعضــاء ( ‌آقایان : گل محمدی،شمس الدینی،پاکدامن مقدم،قرنلی،سلطان عینی، عابدی، صالحی پرور و ایرانی‌)

 ۳- کمیته سرمایه انسانی و نتایج

متشکل از :  آقای عابدی (رئیس کمیته) ، آقای پوستچی (‌دبیر کمیته) ، آقای پارساکیا (نائب رئیس) و اعضــاء (‌ آقایان: عبدی‌کوسالاری ، عدالت‌منش ، آرزو ، ایرانی ، محمدحسن قربانی ، محمدخانی،کشوادیان و شوندی)

۴- کمیته منابع سازمانی

متشکل از : آقای شمس الدینی (رئیس کمیته) ، آقای علی سلطانی (‌دبیر کمیته ) ، آقای رمضان عباسی ( نائب رئیس ) و اعضــاء ( ‌آقایان: حسن رضایی،حسن زند،شمس،ایمانی‌نسب، قاسمی نیا ، به صومی، بهاءالدینی ، برزگر ، تقی مرادی ، قربان‌زاده ، و خانمها  سلیمی، مدرسی‌ و زمان)

۵-کمیــته ‌روابط‌ با‌ مشـــتری ‌و ‌نتـــایج ‌مسئولیت‌های  اجتماعی

متشکل از : آقای جعفرمرادی (رئیس کمیته) ، خانم علوی (‌دبیر کمیته ) ، آقای منصور مینایی ( نائب رئیس ) و اعضــاء (‌آقایان: کشوادیان ، انصاری ، علیخواه ، هاشمی ، یگانه پرست ، فرقدانی ، فردوسی ، حسینی نیا ، علیرضا زند و حسین زاده )

۶- کمیته محصولات و خدمـات

متشکل از : آقای امینی (رئیس کمیته) ، آقای عظیم قربانی (‌دبیر کمیته) ، آقای سیادت (نائب رئیس) و اعضــاء (‌ آقایان : عبدی ، قنبری ، جعفرمرادی ، سید‌محمد‌حسینی ، صالحی‌پرور ، دهقان، یوسفیان ، صفا ، وفایی ، موسوی ، ناصر و خانم حسابی)

۷- کمیته نتایج کلیدی عملکرد

متشکل از : آقای قرنلی (رئیس کمیته) ، آقای ایرانی (‌دبیر کمیته) ، آقای‌سلطان عینی ( نائب رئیس ) و اعضــاء ( ‌آقایان: شمس‌الدینی، نوری، جعفرمرادی ، پارسا کیا ، قاسمی نیا ، عبدی، سلطانی،موسوی نیا)

 

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب