منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

تشریح فرآیند تعالی سازمانی شرکت گاز استان قم

شرکت گاز استان قم در سال ۱۳۸۱ به عنوان یکی از اولین شرکتهای گاز استانی موفق به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه کیفیت، ایمنی و محیط زیست گردید و گواهینامه های مربوطه اخذ شد و در ادامه فعالیتهای بهبود از سال ۱۳۸۹ حرکت در مسیر تعالی را آغاز نمود که در همین راستا توانست گواهینامه اهتمام و تقدیر نامه تعالی را از دبیرخانه جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی اخذ نماید. با هدف تعمیق فعالیتهای تعالی سازمانی و مطابق نقشه راه تعالی، در سال ۱۳۹۱ حضور در سطح تندیس براساس یک رویکرد منطقی در معیار ۱-ب را در برنامه خود قرار داده است . این هدف در اهداف کلان و استراتژیهای ۵ ساله سازمانی لحاظ شده و صورت  نقشه راه تعالی ارائه گردیده است .

نقشه راه تعالی شرکت گاز استان قم

سال

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

روش خودارزیابی

کارگاه- پرسشنامه

کارگاه- پروفرما

شبیه سازی جایزه

هدف تعالی

تعهد  به تعالی

تقدیرنامه

سطح تندیس

شرکت گاز استان قم در راستای حرکت در مسیر بهبود از سال ۱۳۸۰ به بعد اقدامات متعددی را انجام داده است که از اهم فعالیتهای انجام شده طی این سالها و قابلیتهای شرکت می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • استقرار سیستم های یکپارچه مدیریت کیفیت ISO9001:2008 ، ISO14001:2004، OHSAS18001:2007  .
 • استقرار سیستم HSE-MS وزارت نفت .
 • استقرار استاندارد بین المللی ISO10014:2006 مدیریت کیفیت – جهت خودارزیابی سطح بلوغ سازمانی بر اساس چرخه بهبود مداوم در راستای  شناسایی و تحقق منافع مالی و اقتصادی از طریق بکارگیری اصول مدیریت کیفیت  . در سال ۹۱
 • استقرار استاندارد بین المللی ISO10002:2004 مدیریت کیفیت – رضایتمندی مشتری . در سال ۹۱
 • استقرار سیستم آموزش بر اساس استاندارد بین المللی  ISO10015 . در سال ۹۱
 • استقرار سیستم مدیریت انرژی بر اساس  EN 16001:2009. از سال ۹۰ تا ۹۱
 • استقرار نظام پیشنهادات برای کارکنان
 • اجرای طرح تکریم ارباب رجوع
 • استقرار نظام GIS
 • واگذاری بخش عمده ای از فعالیتهای اجرایی و پاسخگویی به مشترکین به بخش خصوصی در راستای سیاستهای دولت و اصل ۴۴ قانون اساسی (از جمله فعالیتهای امور مشترکین، امداد، پروژه های اجرایی و نظارت بر آنها و …)
 • اجرای پروژه­های متعدد پژوهشی با مراکز علمی معتبر داخلی و خارجی
 • انجام ممیزی انرژی در ساختمان مرکزی شرکت
 • استقرار سیستم تلفن گویا، سایت اینترنتی و سیستم پرتال
 • کسب عنوان اولین استان سبز کشور بر اساس ارزیابی عملکرد شرکت ملی گاز ایران

این رویکرد پس از آغاز پروژه در سال ۸۹ و انتخاب مشاور ، برنامه ریزی کلان فازهای پروژه انجام و سپس  تیمهای خودارزیابی به شرح زیر جهت پیگیری فعالیتهای استقرار خواسته های مدل تعالی سازمانی ، سازماندهی شد : ۱- تیم رهبری و استراتژی ۲- تیم بازار، خدمات و محصولات ۳- تیم منابع انسانی و نتایج کارکنان ۴- تیم شراکتها، منابع و نتایج غیرمالی ۵- تیم منابع مالی و نتایج کلیدی عملکرد

سپس برنامه های آموزشی تشریح اصول و مفاهیم تعالی، معیارهای مدل ، روشهای خودارزیابی، منطق ارزیابی RADAR:2010 جهت کلیه اعضای کمیته های برگزار گردید و جهت تعمیق بیشتر موضوع، برنامه های آموزش تخصصی به تفکیک معیارهای مدل جهت هر یک از تیمها برگزار گردید. در ادامه با برگزاری جلسات اختصاصی خودارزیابی برای هر تیم با استفاده از روش کارگاه-پروفورما، اطلاعات شرکت در شاخصها و واحدهای مختلف جمع آوری شده و سپس با جمع بندی گزارشات خودارزیابی تیم ها امتیاز نهایی شرکت تعیین و همچنین نقاط قوت و زمینه های بهبود شناسایی گردید. امتیاز کلی شرکت ۳۸۱ از ۱۰۰۰ تعیین و تعداد ۶۵ برنامه بهبود در قالب ۲ سرفصل اقدامات اصلاحی کوتاه مدت (۳۵ مورد) و پروژه های بهبود بلندمدت (۳۰ مورد) شناسایی شده است. سپس طی جلسه ای مدیران ارشد شرکت اقدام به امتیازدهی و انتخاب

پروژه های بهبود (بر اساس روش نظامند ، ماتریس اهمیت فوریت) جهت اجرا در سال ۹۱-۱۳۹۰ به شرح زیر نموده اند. تعداد ۵ پروژه بهبود مصوب مدیران به شرح زیر برای اجرا در سال ۹۰ ناشی از خودارزیابی همچنان در حال پیگیری است:

۱- استقرار نظام ارزیابی سبک رهبری و توسعه مدیران (بازخورد ۳۶۰درجه) – در حال بررسی بازخور و تعریف اقدامات اصلاحی است.

۳- توسعه و تعمیق نظام مدیریت استراتژیک وBSC – این مدل نیز بعنوان یک رویکرد کلیدی مرتبط با معیار ۲ تدوین و بر اساس گزارشهای بازخور دبیرخانه سال ۹۰ توسط کمیته استراتژی متحول و بهبود یافته و در حال حاضر بطور منظم مورد پایش میباشد .

۴- توسعه و تعمیق نظام پیشنهادات- در دست پیگیری از طریق کمیته ۳ تعالی .

۵- تقویت زیرساختها و منابع فرآیند امداد – در دست پیگیری است.

ادامه مسیر تعالی شرکت گاز استان قم در سال ۹۱

شرکت گاز استان قم بلافاصله بعد از ارزیابی مدل تعالی سازمانی در سال ۹۰ ، دریافت تقدیر نامه دو ستاره و یادگیری حاصله از ارزیابی این مدل و با توجه به گزارشات بازخورد ارزیابان و دبیرخانه جایزه ،  جهت تحقق و ارتقای سطح تعالی سازمانی ، تیم مشاوره خود را تعویض و با مذاکرات متعدد دست به انتخاب گروه مشاوران متخصص در حوزه تعالی و بهبود سازمانی زد . لذا در این مسیر در ابتدایی ترین مراحل با توجه به اینکه کارکنان کلیدی ترین عامل تغییر در سازمان می باشند ، کمیته های تعالی مطابق با نظامنامه تعالی سازمانی (  تدوین یک رویکرد در این حوزه ) و معیارهای مدل را تشکیل ( شکل ۱ ) ، ساختار کار و شرح وظایف اصلی کمیته ها را تدوین و در حدود ۵۰ جلسه کار گروهی با مشارکت افراد کلیدی سازمان حدود ۷۰ نفر شروع به کار نموده اند . این کمیته ها بر اساس شرح وظایف مشخص با تمرکز به معیارها و زیر معیارهای مدل تعالی در هر جلسه کلیه رویکردهای مرتبط به هر فرد، واحد سازمانی و فرآیند را تشخیص ، کشف ، تدوین و مستند نموده جهت ارائه و یادگیری در راستای الگوبرداری درونی به سمع و نظر کلیه افراد کمیته ها رسانده سپس توسط مشاور این موارد در چارچوب منطق رادار مورد ارزیابی و اصلاح قرار گرفته تا سایرین از این الگوها استفاده نموده و رویکردهای مرتبط با خود را شناسایی ، تدوین و ارائه نمایند. شایان ذکر است که کلیه اعضای کمیته ها در ساختار کمیته های تعالی سازمانی سال ۹۱ در هر طبقه شرکت به کلیه افراد سازمان اطلاع رسانی شده و نکته قابل توجه آنست که این افراد در هر کمیته مورد ارزیابی قرار می گیرند و مطابق با سیستم ارزیابی عملکرد مدون و نظامند ، مورد تشویق و تقدیر قرار خواهند گرفت . کمیته رهبری به ریاست آقای مهندس محمدی مدیرعامل ، در آخرین جلسه مصوب نمود تا از افراد علاقه مند و داوطلب ، جهت توسعه و تسری فرهنگ تعالی در راستای بهبود سیستم های مدیریت توسط دبیرخانه تعالی دعوت بعمل آید تا کلیه همکاران بتوانند با ایجاد یک فرصت برابر در این مسیر متعالی مشارکت نمایند .

نمودار ۱-۱- هدفگذاری امتیازات اکتسابی معیارهای مدل جهت کسب تندیس در شرکت گاز استان قم از سال ۸۹ تا ۹۱

با التفات به اینکه اهداف فوق در دو سال گذشته تحقق یافته اند ،  لذا سطح و منطق هدفگذاری در سال ۹۱ با تغییر و بهبود ساختار کمیته ها و نگرش جدید در تدوین ، اجرا و کنترل کلیه توانمند ساز و نتایج سازمانی بازنگری شده و جهت احراز سطح تندیس کلیه عوامل و منابع سازمان در راستای این هدف همسو و ترغیب شده اند . شایان ذکر است که این هدف یک از اهداف کلان سازمان بوده که در نقشه استراتژی شرکت نیز در منظر رشد و یادگیری تدوین و مورد پایش قرار میگیرد .

 

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب