منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

رونمایی از دستاوردهای شرکت گاز استان قم در نخستین جشنواره ستاد توسعه فناوری انرژی های نو کشور

جشنواره دستاوردهای علمی و فنی ستاد توسعه فناوری انرژی های نوکشوردرتاریخ ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه سالجاری توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور سازمانها، مراکز تحقیقاتی، شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در محل پژوهشگاه وزارت نیرو برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم؛ مهندس محمدی ، مدیر عامل اظهار داشت: با عنایت به اینکه این شرکت بعنوان قطب پژوهشی توسعه کاربردانرژیهای تجدیدپذیر در صنعت گازکشور انتخاب گردیده است،درراستای تحقق “طرح توسعه فناوری های انرژی کارآمد و تجدید پذیر وزارت نفت”، با حضور در بخش نمایشگاهی جشنواره اقدام به ارائه دستاوردهای خود در حوزه انرژی های نو از قبیل: ساخت پمپ حرارتی زمین گرمایی با استفاده از توان داخلی ، اجرای سیستم حفاظت کاتدیک خورشیدی و… نموده است.
وی در ادامه افزود: این جشنواره که با حضور رئیس جمهور، وزیر نیرو و معاون علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری افتتاح گردیداز پنج طرح برگزیده در زمینه این نوع انرژیها رونمایی شد،وطرح این شرکت نیز یکی از این پنچ طرح بود.
همچنین دکتر سلطانخواه، معاون علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری در آیین گشایش جشنواره باعنوان اینکه یکی ازویژگی های انرژی های تجدیدپذیر، برخلاف انرژی های فسیلی، فاقد هر گونه آلایندگی زیست محیطی است افزود، همین مزیت موجب جلب توجه بیشتر کشورهای جهان به توسعه انرژی های تجدیدپذیر شده است.
وی در ادامه اظهار داشت صعود چشمگیر رتبه ایران دراین نوع فناوری (از رتبه ۳۴ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۲ در سال ۲۰۱۱)، نمادی از فعالیتهای انجام شده در زمینه توسعه فناوریهای انرژیهای نو می باشد.
دراین جشنواره از تحقیقاتصورت گرفته توسط شرکت گاز استان قم در خصوص توسعه انرزیهای تجدید پذیردر صنعت گازتقدیر شایسته بعمل آمد.
شایان ذکر است این شرکت در روز اول جشنواره، کارگاههای آموزشی در زمینه “بومی سازی سیستمهای هیبرید زمین گرمایی و خورشیدی ” و  “سیستمهای نوین فتوولتائیک”  رابرگزار نمود.

 

جشنواره دستاوردهای علمی و فنی ستاد توسعه فناوری انرژی های نوکشوردرتاریخ ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه سالجاری توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور سازمانها، مراکز تحقیقاتی، شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در محل پژوهشگاه وزارت نیرو برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم؛ مهندس محمدی ، مدیر عامل اظهار داشت: با عنایت به اینکه این شرکت بعنوان قطب پژوهشی توسعه کاربردانرژیهای تجدیدپذیر در صنعت گازکشور انتخاب گردیده است،درراستای تحقق “طرح توسعه فناوری های انرژی کارآمد و تجدید پذیر وزارت نفت”، با حضور در بخش نمایشگاهی جشنواره اقدام به ارائه دستاوردهای خود در حوزه انرژی های نو از قبیل: ساخت پمپ حرارتی زمین گرمایی با استفاده از توان داخلی ، اجرای سیستم حفاظت کاتدیک خورشیدی و… نموده است.
وی در ادامه افزود: این جشنواره که با حضور رئیس جمهور، وزیر نیرو و معاون علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری افتتاح گردیداز پنج طرح برگزیده در زمینه این نوع انرژیها رونمایی شد،وطرح این شرکت نیز یکی از این پنچ طرح بود.
همچنین دکتر سلطانخواه، معاون علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری در آیین گشایش جشنواره باعنوان اینکه یکی ازویژگی های انرژی های تجدیدپذیر، برخلاف انرژی های فسیلی، فاقد هر گونه آلایندگی زیست محیطی است افزود، همین مزیت موجب جلب توجه بیشتر کشورهای جهان به توسعه انرژی های تجدیدپذیر شده است.
وی در ادامه اظهار داشت صعود چشمگیر رتبه ایران دراین نوع فناوری (از رتبه ۳۴ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۲ در سال ۲۰۱۱)، نمادی از فعالیتهای انجام شده در زمینه توسعه فناوریهای انرژیهای نو می باشد.
دراین جشنواره از تحقیقاتصورت گرفته توسط شرکت گاز استان قم در خصوص توسعه انرزیهای تجدید پذیردر صنعت گازتقدیر شایسته بعمل آمد.
شایان ذکر است این شرکت در روز اول جشنواره، کارگاههای آموزشی در زمینه “بومی سازی سیستمهای هیبرید زمین گرمایی و خورشیدی ” و  “سیستمهای نوین فتوولتائیک”  رابرگزار نمود.

۰۸ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب