منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

استقبال۷۴ درصدی مشترکان از پرداخت غیر حضوری قبوض گاز در استان قم

بیش از ۷۴ درصد مشترکان گاز در استان قم قبوض دریافتی خود را بصورت غیر حضوری پرداخت می نمایند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم ، مهندس فرجی اظهار داشت : در حال حاضر بیش از ۷۴ درصد از مشترکان گاز طبیعی در این استان، قبوض خود را به صورت غیر حضوری پرداخت نموده

که این رقم افزایش ۳۴درصدی را نسبت به سال گذشته نشان میدهد.

سرپرست شرکت گاز استان قم ، مزایای پرداخت غیرحضوری را کاهش هزینه های تردد مشترکان و سفرهای غیر ضرور درون شهری ، صرفه جویی در وقت و سهولت در پرداخت برشمرد و بیان داشت

با توجه به اقدامات و فعالیت های انجام شده درخصوص فرهنگ سازی پرداخت قبوض به صورت الکترونیکی ، درحال حاضر بسیاری از مشترکان محترم با بهره گیری از شرایط فراهم شده ،

دریافتی خود را به صورت الکترونیکی پرداخت می نمایند.

وی در ادامه افزود : در راستای توسعه فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک ، پروژه سامانه ملی قبوض الکترونیکی (سامانه قبض ایران) با همت و تلاش استانداری و همکاری این شرکت و شرکتهای آب ،

برق و مخابرات در گذشته محقق شده و از ویژگیهای این سامانه می توان به امکان پرداخت تجمعی قبوض توسط شهروندان اشاره کرد. بدین صورت که سوابق صورت حسابهای صادره و آخرین صورت حساب

مشترکان برروی سایت www.ghabziran.ir قرار داده میشود و مشترکان گاز طبیعی می توانند با مراجعه به این سایت علاوه بر پرداخت قبوض نسبت به مشاهده و مقایسه پرداخت هزینه های

دوره های مشابه و مصرف خود مطلع شوند.

 

یش از ۷۴ درصد مشترکان گاز در استان قم قبوض دریافتی خود را بصورت غیر حضوری پرداخت می نمایند. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم ، مهندس فرجی اظهار داشت : در حال حاضر بیش از ۷۴ درصد از مشترکان گاز طبیعی در این استان، قبوض خود را به صورت غیر حضوری پرداخت نموده که این رقم افزایش ۳۴درصدی را نسبت به سال گذشته نشان میدهد. که این رقم افزایش ۳۴درصدی را نسبت به سال گذشته نشان میدهد. سرپرست شرکت گاز استان قم ، مزایای پرداخت غیرحضوری را کاهش هزینه های تردد مشترکان و سفرهای غیر ضرور درون شهری ، صرفه جویی در وقت و سهولت در پرداخت برشمرد و بیان داشت با توجه به اقدامات و فعالیت های انجام شده درخصوص فرهنگ سازی پرداخت قبوض به صورت الکترونیکی ، درحال حاضر بسیاری از مشترکان محترم با بهره گیری از شرایط فراهم شده ، دریافتی خود را به صورت الکترونیکی پرداخت می نمایند. وی در ادامه افزود : در راستای توسعه فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک ، پروژه سامانه ملی قبوض الکترونیکی (سامانه قبض ایران) با همت و تلاش استانداری و همکاری این شرکت و شرکتهای آب ، برق و مخابرات در گذشته محقق شده و از ویژگیهای این سامانه می توان به امکان پرداخت تجمعی قبوض توسط شهروندان اشاره کرد. بدین صورت که سوابق صورت حسابهای صادره و آخرین صورت حساب مشترکان برروی سایت www.ghabziran.ir قرار داده میشود و مشترکان گاز طبیعی می توانند با مراجعه به این سایت علاوه بر پرداخت قبوض نسبت به مشاهده و مقایسه پرداخت هزینه های  دوره های مشابه و مصرف خود مطلع شوند.

۲۷ خرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب