منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

گردهمایی کنتورخوانان و نیروهای امداد در شرکت گاز استان قم

گردهمایی کنتورخوانان و نیروهای امداد شرکت گاز استان قم با حضور سرپرست این شرکت و مسئولین امور بهره برداری برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، در این نشست صمیمی که با حضور سرپرست شرکت ،مسئولین امور بهربرداری و کلیه کنتورخوانان و نیروهای امداد شرکت برگزار شد، مهندس فرجی ضمن خیر مقدم و تشکر از حاضرین در جلسه، اظهار داشت: هدف شرکت گاز،گازرسانی مستمر ، ایمن و فروش مطلوب آن بدون مطالبات معوقه می باشد؛ نقش امدادگران و کنتورخوانان در رسیدن به این هدف بسیار حساس ، مهم و حیاتی است . رعایت  هر چه بیشتر  رفتار و برخورد مناسب و پسندیده شما عزیزان به عنوان سفیران و نمایندگان این شرکت در ارتباط مستقیم با مشترکان از اهمیت خاص و ویژه برخوردار می باشد و این امر در جلب رضایت مشترکین نقش موثری دارد.

وی در ادامه افزود: هزاران نفر درشرکت ملی گاز جهت گازرسانی به مشترکین تلاش می کنند که شما کنتورخوانان وامدادگران با انجام وظیفه خود به نحو احسن نتایج کار اکتشاف،استخراج، پالایش، انتقال و توزیع گاز را به ثمر می رسانید تا شهروندان محترم در کمال آسایش و آرامش از نعمت گاز بهره مند و هزینه گاز مصرفی آن را در وقت مقررپرداخت نمایند.

مهندس فرجی با بیان اینکه اعتبار و اعتماد مشترکین به شرکت بستگی مستقیم به نحوه عملکرد کنتورخوان و همچنین پاسخ و حضور به موقع نیروهای امداد در صحنه حادثه و درخواست رفع  مشکل مشترکین از جمله قطعی گاز، نشت گاز و…. بستگی دارد تصریح نمود: هر قدمی که شما در جهت خدمت رسانی مطلوب به شهروندان بر می دارید، عبادت محسوب شده و باعث خیر و برکت در زندگی انسان می شود. لذا ما باید با تلاش و کوشش هر چه بیشتر در جهت تحقق این امر، با اخلاق و برخورد شایسته قدم برداریم.

 

 

گردهمایی کنتورخوانان و نیروهای امداد شرکت گاز استان قم با حضور سرپرست این شرکت و مسئولین امور بهره برداری برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، در این نشست صمیمی که با حضور سرپرست شرکت ،مسئولین امور بهربرداری و کلیه کنتورخوانان و نیروهای امداد شرکت برگزار شد، مهندس فرجی ضمن خیر مقدم و تشکر از حاضرین در جلسه، اظهار داشت: هدف شرکت گاز،گازرسانی مستمر ، ایمن و فروش مطلوب آن بدون مطالبات معوقه می باشد؛ نقش امدادگران و کنتورخوانان در رسیدن به این هدف بسیار حساس ، مهم و حیاتی است . رعایت  هر چه بیشتر  رفتار و برخورد مناسب و پسندیده شما عزیزان به عنوان سفیران و نمایندگان این شرکت در ارتباط مستقیم با مشترکان از اهمیت خاص و ویژه برخوردار می باشد و این امر در جلب رضایت مشترکین نقش موثری دارد.

وی در ادامه افزود: هزاران نفر درشرکت ملی گاز جهت گازرسانی به مشترکین تلاش می کنند که شما کنتورخوانان وامدادگران با انجام وظیفه خود به نحو احسن نتایج کار اکتشاف،استخراج، پالایش، انتقال و توزیع گاز را به ثمر می رسانید تا شهروندان محترم در کمال آسایش و آرامش از نعمت گاز بهره مند و هزینه گاز مصرفی آن را در وقت مقررپرداخت نمایند.

مهندس فرجی با بیان اینکه اعتبار و اعتماد مشترکین به شرکت بستگی مستقیم به نحوه عملکرد کنتورخوان و همچنین پاسخ و حضور به موقع نیروهای امداد در صحنه حادثه و درخواست رفع  مشکل مشترکین از جمله قطعی گاز، نشت گاز و…. بستگی دارد تصریح نمود: هر قدمی که شما در جهت خدمت رسانی مطلوب به شهروندان بر می دارید، عبادت محسوب شده و باعث خیر و برکت در زندگی انسان می شود. لذا ما باید با تلاش و کوشش هر چه بیشتر در جهت تحقق این امر، با اخلاق و برخورد شایسته قدم برداریم.

 

 

 

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب