منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

شورای اقامه نماز شرکت گاز استان قم شایسته تقدیر ویژه شد

شورای اقامه نماز شرکت گاز استان قم از طرف استاندار و مسئول ستاد اقامه نماز استان قم شایسته تقدیر ویژه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، بر اساس ارزیابی انجام شده توسط ستاد اقامه نماز استان قم در مورد برنامه ها و عملکرد ادارات استان در امر خطیر نماز در سال ۱۳۹۱ بر اساس نظر هیأت داوران، این شرکت شایسته تقدیر ویژه گردید. متن تقدیر نامه به شرح ذیل می باشد:

 

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب