منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

اطلاعیه مهم **** اطلاعات مربوط به بدهی گذشته در قبوض گاز

اطلاعات مربوط به بدهی گذشته در قبوض گاز به شرح زیر است :

رقم مندرج در ستون بدهی گذشته (به جز بدهی معوقه) مربوط به تعدیلات عمومی بابت عوارض گاز رسانی به روستاها و ما به التفاوت تعرفه گازبهاء در چهار ماهه فصل اول سال می باشد .

 

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب