منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


 

چشم انداز


 

خط مشی مدیریت یکپارچه


 

نقشه فرایندهای شرکت گاز استان قم


بایگانی موضوعی

گازرسانی به حفره های خالی قم، مرحله ۲۹ ۲۲/۱/۸۷

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای پروژه گازرسانی به حفره های خالی قم، مرحله ۳۰ را …

 

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای پروژه گازرسانی به حفرههای خالی قم، مرحله ۳۰ را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

 

الف- مدت اجرای پیمان ۲۰۰ روز تقویمی میباشد.

ب- شرح مختصر کار :

  • شبکه گذاری به قطرهای ۲, ۴ و ۶ اینچ با فشار ۶۰ Psi به طول تقریبی ۱۰۰۰۰ متر.

ج- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی کیفی از زمان انتشار آگهی هر نوبت به مدت ۷ روز.

د – مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی دو هفته پس از انتشار آخرین نوبت آگهی.

 

متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زینالدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه و یا از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم : WWW.nigc-qom.ir اسناد مربوطه را دریافت نمایند.

 

نکات قابل توجه :

  • ارایه مدارک فوقالذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
  • اسناد مناقصه پس از ارزیابی متقاضیان به واجدین شرایط ارایه میگردد.
  • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان میتوانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند.

۲۹ مرداد ۱۳۹۸

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید