مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

گازرسانی به حفرههای خالی قم، مرحله ۳۰ ۲۲/۱/۸۷

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای پروژه گازرسانی به حفره های خالی قم، مرحله ۲۹ را …

 

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای پروژه گازرسانی به حفرههای خالی قم، مرحله ۲۹ را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

 

الف- مدت اجرای پیمان ۲۰۰ روز تقویمی میباشد.

ب- شرح مختصر کار :

  • شبکهگذاری به قطرهای ۲, ۴ و ۶ اینچ با فشار ۶۰ Psi به طول تقریبی ۱۰۰۰۰ متر.

ج- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی کیفی از زمان انتشار آگهی هر نوبت به مدت ۷ روز.

د – مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی دو هفته پس از انتشار آخرین نوبت آگهی.

 

متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زینالدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه و یا از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم : WWW.nigc-qom.ir اسناد مربوطه را دریافت نمایند.

 

نکات قابل توجه :

  • ارایه مدارک فوقالذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
  • اسناد مناقصه پس از ارزیابی متقاضیان به واجدین شرایط ارایه میگردد.
  • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان میتوانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند.

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
آمار بازدید