منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بیش از ده ها پروژه گازرسانی در ایام … دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در استان قم بهره برداری میشود

مدیر عامل شرکت گاز استان قم در کنفرانس خبری از بهره برداری بیش از ده ها پروژه گازرسانی درایام … دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: میزان اعتبارات تخصیص یافته به پروژه های قابل بهره برداری را حدود ۱۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود در همین ایام، اجرای عملیات بیش از ده ها پروژه با اختصاص اعتباری در حدود ۲۳۰ میلیارد ریال  آغاز خواهد شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم ، مهندس محمدی  در جمع خبرنگاران گفت :” بهره برداری از ایستگاه تقلیل فشار که یکی از بزرگترین پروژه های گازرسانی است با هدف پایداری و استمرار جریان گاز در شهر قم و توسعه گازرسانی با چشم انداز افق ۲۵ ساله با اعتباری حدود ۳۰ میلیارد ریال واجرای ۱۹ کیلومتر خطوط انتقال و تغذیه و نصب ایستگاه تقلیل فشار C.G.S با ظرفیت ۲۰۰ هزار متر مکعب و با قابلیت توسعه تا سقف ۳۰۰ هزار متر مکعب در ساعت در ایام … دهه فجر افتتاح می شود….

مدیر عامل شرکت گاز استان قم در کنفرانس خبری از بهره برداری بیش از ده ها پروژه گازرسانی درایام … دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: میزان اعتبارات تخصیص یافته به پروژه های قابل بهره برداری را حدود ۱۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود در همین ایام، اجرای عملیات بیش از ده ها پروژه با اختصاص اعتباری در حدود ۲۳۰ میلیارد ریال  آغاز خواهد شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم ، مهندس محمدی  در جمع خبرنگاران گفت :” بهره برداری از ایستگاه تقلیل فشار که یکی از بزرگترین پروژه های گازرسانی است با هدف پایداری و استمرار جریان گاز در شهر قم و توسعه گازرسانی با چشم انداز افق ۲۵ ساله با اعتباری حدود ۳۰ میلیارد ریال واجرای ۱۹ کیلومتر خطوط انتقال و تغذیه و نصب ایستگاه تقلیل فشار C.G.S با ظرفیت ۲۰۰ هزار متر مکعب و با قابلیت توسعه تا سقف ۳۰۰ هزار متر مکعب در ساعت در ایام … دهه فجر افتتاح می شود.

مدیر عامل  با اشاره به اتمام پروژه  گازرسانی تعداد ۱۰ روستا در بخش سلفچگان و دستجرد ، با هزینه بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال واجرای ۳۵ کیلومتر خطوط تغذیه و توزیع و همچنین نصب ۸۷۰ انشعاب و دو ایستگاه TBS با ظرفیت۱۰۰۰۰متر مکعب و یک ایستگاه C.G.S & T.B.S  با ظرفیت ۴۰۰۰  متر مکعب در ساعت اظهار داشت با افتتاح این طرح ها  بیش از ۱۳۰۰ خانوار روستایی از نعمت گاز بهره مند می شوند. وی در ادامه به بهره برداری برخی از پروژه ها از جمله توسعه گازرسانی به شهرک صنعتی نیزار، پادگان قیام، پادگان ۱۹ دی، دو جایگاه C.N.G و واحد های صنعتی اشاره کرد و گفت بخشی از این پروژه ها در بخش های مختلف شهری، روستایی و صنعتی قرار دارد.

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب